Kultura


 • Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowkiej

   

  Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
  ul. Mickiewicza 2
  34 130 Kalwaria Zebrzydowska

   

   

  Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działa od 1979 roku, w 2014 roku będziemy obchodzić  35-lecie jego istnienia. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Działalność jest prowadzona w dwóch obszarach : kultywowanie tradycji lokalnych i ochrona dóbr kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

  W ramach kultywowania tradycji lokalnych jest prowadzona  Izba Muzealna, która  jednocześnie jest lokalem Towarzystwa. Znajduje się tutaj stała wystawa, na której zgromadzono zabytkowe meble, elementy wyposażenia warsztatu stolarskiego, przedmioty codziennego użytku, obrazy, plakaty i zdjęcia dawnej Kalwarii. Lokal przy ulicy Mickiewicza jest miejscem spotkań klubowych, odbywają się tutaj również liczne imprezy kulturalne ,wystawy, dla młodzieży lekcje muzealne. Dla zainteresowanych do dyspozycji jest księgozbiór o tematyce regionalnej, który został zaadoptowany do potrzeb bibliotecznych.

  Towarzystwo na bieżąco prowadzi  dokumentacje ważnych wydarzeń i uroczystości w formie fotograficznej i oraz nagrań  audio i video.

  W listopadzie, od kilku lat członkowie i sympatycy Towarzystwa spotykają się na Wieczorze Wspomnień, na którym prezentowane są osoby zasłużone dla Kalwarii Zebrzydowskiej. Wśród nich są działacze społeczni, organizatorzy życia cechowego, nauczyciele, malarze, poeci, księża.

  W okolicy Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy plastyczne: na ozdobę  choinkową, szopkę,  pisankę, kartkę okolicznościową, baranka wielkanocnego.

  Na stałe w życie społeczności Kalwarii wpisały się Wieczory Pieśni Patriotycznej organizowane przez TPKZ we współpracy z Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Na wspólne śpiewanie przy akompaniamencie kapeli „U Panka” zapraszamy 3 maja i 11 listopada. Natomiast w lokalu Towarzystwa  członkowie i sympatycy spotykają się corocznie na wspólnym Kolędowaniu Przyjaciół Kalwarii.

  Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w naszym mieście. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy już od 23 lat organizowana jest Sesja Naukowa dla Młodzieży "Ocalić od zapomnienia". Jej celem jest zachowanie pamięci  o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie przygotowują swoje opracowania w formie referatów wywiadów, albumów i prezentacji multimedialnych.

  Towarzystwo współpracuje :3 DH" Badyle" z Kalwarii Zeb,8 DSH „Aqarius z Zebrzydowic, ze Stowarzyszeniem Kalwaria ART. oraz  wolontariatem „Animus”. Przy  udziale harcerzy odbywają się Jesienne Rajdy Przyjaciół Kalwarii. Przyczyniają się one do poznawania najbliższej okolicy oraz jej historii. Rajdy cieszą się dużą popularnością, każdorazowo w tych imprezach bierze udział ponad 100 osób.

  Towarzystwo  zrzesza  grupę Twórców  Lokalnych, których prace można podziwiać na regale wystawowym w budynku Starego  Kina..

  Organizowane są liczne imprezy i wystawy. W ostatnim czasie można było  obejrzeć:

  • „Wspólne Kolędowanie”- wystawa ozdób świątecznych
  • „Dziś znów umiera” – wystawa Drogi Krzyżowej  współczesnej
  • „Wystawa wielkanocna” – regał wystawowy
  • „Burzliwe dzieje Pustelni św. Magdaleny” spotkanie z konserwatorem Elżbietą Graboś - zdjęcia
  • „Malowane i klejone” - wystawa  obrazów Urszuli Wiśnickiej
  • „Benefis Anny Żurek” – wystawa prac
  • „ Gobeliny Żywieckie” – wystawa gobelin
  • „Pielgrzymi kalwaryjscy na starej fotografii”- wystawa zdjęć.
  • „Przemijanie na podstawie liści”- wystawa Władysławy Klinowskiej z Żywca

  W lipcu grupa KRYSTYN z miasta i gminny Kalwaria Zebrzydowska obchodzą „Wspólne Imieniny”. Goszcząc wówczas imienniczki z okolic Krakowa, Katowic, Zakopanego i nie tylko.

  W celu popularyzacji naszych działań wydajemy Pismo społeczno -kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej "Kalwariarz". Obecnie do druku przygotowany jest 8 numer tej publikacji.

   

  Pracami Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie kieruje Zarząd w składzie:

  Prezes – Krystyna Duda
  Wiceprezes – Aleksander Cimer
  Sekretarz – Barbara Drozdowska
  Skarbnik – Radosława Wojtas
  Członek Zarządu – Bogusława Moskała
  Członek Zarządu – Stanisław Babiński

   

   

   

  13.01.2011 - Kolędowanie Przyjaciół TPKZ

   

  17.03.2011 - Spotkanie z Burmistrzem Miasta Zbigniewem Stradomskim

   

  02.04.2011 - Delegacja TPKZ podczas składania kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w VI Rocznicę Śmierci

   

  15.04.2011 – Wystawa ozdób Wielkanocnych w TPKZ

   

  07.06.2011 - Sesja naukowa „Ocalić od zapomnienia”

   

  10.10.2011 - Wystawa Twórców Nieprofesjonalnych

   

  09.11.2011 - Wystawa fotografii „Nieprofesjonalni i obiektywy”

   

  Spotkania członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej odbywają się w każdy czwartek w godz. 15:00 - 17:00. Zapraszamy.

   

  Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do zwiedzania
  Izby Muzealnej w lokalu Towarzystwa przy ul. Mickiewicza 2
  (Pawilon Wystawowy „Okrąglak”)


  Zgromadzone przedmioty są tematycznie związane z historią naszego regionu, tradycjami rzemiosła i twórczością lokalnych artystów. W Izbie można obejrzeć zabytkowe meble kalwaryjskich stolarzy, stare fotografie i widokówki z Kalwarii, plakaty Targów Meblowych oraz zabytkowe przedmioty codziennego użytku.
  Ekspozycje wzbogacają wystawy czasowe – np. rękodzieła artystycznego, fotografii, rzeźby itp.
  Zwiedzanie Izby Muzealnej jest połączona z prelekcją.
  Do zwiedzania zapraszamy grupy młodzieży pod kierunkiem nauczyciela od poniedziałku do soboty po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 668 057 842.
  Równocześnie informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej jest organizatorem imprez adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Są to: Sesja naukowa „Ocalić od zapomnienia” oraz „Jesienny Rajd Przyjaciół Kalwarii”, konkursy plastyczne i fotograficzne, konkursy historyczny oraz przeglądy zespołów artystycznych.

   

  Kalwariarz - Informator Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej - historia, działalność, zadania na przyszłość i wiele innych informacji

   Kalwariarz nr 1 2007 (pdf)

   Kalwariarz nr 2 2008 (pdf)

   Kalwariarz nr 5 2011 (pdf)

   Kalwariarz nr 6 2012 (pdf)

   Kalwariarz nr 7 2013 (pdf)

   Kalwariarz nr 8 2014 (pdf)

   Kalwariarz nr 9 2015 (pdf)

   Kalwariarz nr 10 2016 (pdf)

   Kalwariarz nr 11 2017 (pdf)

   Kalwariarz nr 12 2018 (pdf)

   Kalwariarz nr 13 2019 (pdf)

   Kalwariarz nr 14 2020 (pdf)

   

  Luszczkiewicz Zofia Izabela
  - życiorys opracowany przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (pdf)

   


 • Bronisław Chromy
 • Kalwaria na fotografii

  Kalwaria na fotografii

  Fotografie: Maciej Malec

   

  Miasto

   

  Dróżki Kalwaryjskie

   

  Odpust Wniebowzięcia NMP

   

  Misterium Wielkiego Tygodnia