Wydarzenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Zbadaj się i zyskaj spokój - bezpłatna mammografia

Zapraszamy panie w wielu 50-69 lat na bezpłatną mammografię w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wyrywania Raka Piersi. Badania: 4 maja 2021 przy Ochotniczej Straży Pożarnej al. Jana Pawła II 3a. Zarejestruj się: 58 666 24 44

czytaj dalej »

Z nami do celu

Od kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wadowicach można zamówić usługę bezpłatnego, indywidualnego transportu dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Mogą z niej skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne, słabowidzące oraz wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności. Urząd pomoże w dojeździe do pracy, do lekarza, na rehabilitację, czy na zajęcia edukacyjne lub kulturalne. Projekt nosi nazwę „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

czytaj dalej »

Nowe przystanki autobusowe w Brodach

Trwają  prace związane z budową dwóch zatok autobusowych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w miejscowości Brody. Tym samym zostanie zrealizowany postulat mieszkańców, którzy wnioskowali ich o powstanie. Nowe przystanki pojawią się do końca maja w okolicy firmy MARKAT. W ich pobliżu wykonane zostanie także przejście dla pieszych.

czytaj dalej »

Nowe oświetlenie drogi gminnej

Droga gminna łącząca Zebrzydowice ze Stanisławem Dolnym popularnie nazwana „Wudyka” w miejscowości Zebrzydowice zyskała nowe oświetlenie, a niebawem zyska zupełnie nowy wygląd. Wybudowana została  sieć napowietrzna oświetlenia oraz sieci kablowej 0,4kV na skrzyżowaniu z drogą nr 953 Skawinka – Kalwaria Zebrzydowska w Zebrzydowicach. Zakres prac objął również wykonanie zasilania przewiertem przez drogę wojewódzka Kalwaria Zebrzydowska - Skawina.

czytaj dalej »

Przegląd wybranych dróg gminnych

W dniach 24.03.2021r. i 26.03.2021r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dokonał przeglądu stanu technicznego wybranych dróg gminnych na terenie sołectw Barwałd Średni, Barwałd Górny, Zebrzydowice, Przytkowice i Stanisław Dolny, Zarzyce Wielkie i Zarzyce Małe. Podczas spotkań terenowych dokonano oceny stanu technicznego dróg i wstępnie określono priorytety działań drogowych na rok 2021.

czytaj dalej »

Dyskusja publiczna

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj dalej »

Programy mieszkaniowe

Rząd zaproponował pomoc samorządom w zakresie mieszkalnictwa. Programy mieszkaniowe wspierające tę dziedzinę to: Program Lokal za Grunt Program Grant za Infrastrukturę

czytaj dalej »

Rokoszanin - dokument w TVP Historia

Kolejny dokument w TVP Historia o Mikołaju Zebrzydowskim „Rokoszanin” . Film będzie można zobaczyć już jutro (piątek 19 marca) w TVP Historia o godz. 21:35. Dokument próbuje zmierzyć się z czarną legendą, która otacza przywódcę sławnego buntu przeciwko królowi Zygmuntowi III Wazie. Zachęcamy do oglądania!

czytaj dalej »

Koncert z okazji Dnia Kobiet (online)

Zapraszamy do odsłuchania koncertu z okazji Dnia Kobiet, transmitowanego 14 marca br. z sali widowiskowej CKSiT. Organizatorem koncertu było Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Set znanych i lubianych utworów przygotował Zespół Gibky. To grupa młodych i energicznych muzyków pochodzących z naszego regionu, wykonujących muzykę rozrywkową. Tutaj - Koncert.

czytaj dalej »

MałoPolska smakuje na Wielkanoc – konkurs dla KGW

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska smakuje na Wielkanoc”.

czytaj dalej »

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Miasta zaprasza na spotkanie otwarte w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podsumowujemy zrealizowane działania konsultacyjne; Przedstawimy i omówimy projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Poddamy pod dyskusję zaproponowane w projekcie studium rozwiązania przestrzenne. Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2021 (środa),  godz. 13:00 - 15:00 Sala Sesyjna w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Targowa 1b.  

czytaj dalej »

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

czytaj dalej »

Wsparcie przedsiębiorstw w czasie pandemii

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

czytaj dalej »

Dotacja dla mieszkańców prace konserwatorskie, restauratorskie

Gmina Kalwaria Zebrzydowska zachęca mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Więcej informacji https://tiny.pl/rnxrz

czytaj dalej »

Lokalny Animator Sportu 2021

Gmina otrzymała dofinansowanie z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.Dofinansowanie zostanie wykorzystane na zatrudnianie animatorów sportu: -  Orlik Kalwaria Zebrzydowska - kwota 10.800,00 zł - 2 animatorów, -  Orlik Przytkowice - kwota 10.800,00 zł - 1 animator

czytaj dalej »

Strona 4 z 152