Program Czyste Powietrze

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Dla gmin województwa małopolskiego, dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW).

Szczegółowe informacje o przedmiotowym programie znajdą Państwo na stronie https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/. Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066, 12 422 94 90 wew. 2, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rezerwacji terminu w celu umówienia spotkania z pracownikiem WFOŚiGW w Krakowie w sprawie uzyskania informacji dotyczącej złożenia wniosku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można dokonać pod numerem telefonu: +48 504 923 059 lub internetowo poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie WFOŚiGW.

Dodatkowa filia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje się w Oświęcimiu na ul. Łukasza Górnickiego 1– wejście od ul. Dąbrowskiego, 32-600 Oświęcim, czynna w czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Działania objęte wsparciem

 • inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

 • Demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę) poniżej 5 klasy, a także innych źródeł: piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach: kotłów na paliwa stałe (ekoprojekt), węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
 • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
 • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
 • Montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
 • Zakup i montaż w istniejących i nowych budynkach instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych (tylko w formie pożyczki).
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
 • Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia: wykonanie audytu energetycznego budynku, wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Dodatkowe warunki:

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia. Taki wniosek można złożyć tylko do 30 czerwca 2019.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia jest określony na 24 miesiące od dnia podpisania umowy (termin ostateczny to 30 czerwca 2029 roku).
 • Instalacja indywidualnego źródła ciepła może być dofinansowana jedynie, gdy na danym obszarze podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Montaż nowego kotła na węgiel może być dofinansowany jedynie, gdy brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu.
 • Warunkiem finansowania przedsięwzięć w nowych budynkach jest, by w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Warunki finansowe

Formą dofinansowania jest dotacja lub pożyczka. Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

W przypadku Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz korzystających z dofinansowania nowo budowanych budynków jednorodzinnych:

 • grupa I: miesięczny dochód do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: miesięczny dochód 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: miesięczny dochód 801 – 1000 zł/osobędotacja do 70% i pożyczka do 30%,
 • grupa IV: miesięczny dochód 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 60% i pożyczka do 40%,
 • grupa V: miesięczny dochód 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 50% i pożyczka do 50%,
 • grupa VI: miesięczny dochód 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 40% i pożyczka do 60%,
 • grupa VII: miesięczny dochód powyżej 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%.

W przypadku dotyczy Wnioskodawców, którzy będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:

 • grupa I: miesięczny dochód do 600 zł/osobędotacja do 90% i pożyczka do 10%,
 • grupa II: miesięczny dochód 601 – 800 zł/osobędotacja do 80% i pożyczka do 20%,
 • grupa III: miesięczny dochód 801 – 1000 zł/osobędotacja do 67% i pożyczka do 33%,
 • grupa IV: miesięczny dochód 1001 – 1200 zł/osobędotacja do 55% i pożyczka do 45%,
 • grupa V: miesięczny dochód 1201 – 1400 zł/osobędotacja do 43% i pożyczka do 57%,
 • grupa VI: miesięczny dochód 1401 – 1600 zł/osobędotacja do 30% i pożyczka do 70%,
 • grupa VII: miesięczny dochód powyżej 1600 zł/osobę:
 • roczny dochód wnioskodawcy do 85 528 zł – dotacja do 18% i pożyczka do 82%,
 • roczny dochód wnioskodawcy od 85 529 zł do 125 528 zł – dotacja do 15% i pożyczka do 85%,
 • roczny dochód wnioskodawcy powyżej 125 528 zł – dotacja 0% i pożyczka do 100%.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jest określona w granicach od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny.

W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki, której oprocentowanie zmienne wyniesie nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie, nie dłużej niż do zakończenia przedsięwzięcia.

Nabór wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza że są one rozpatrywane na bieżąco. Wnioski składane są poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły na stronie WFOŚiGW w Krakowie:

Informacje na temat naboru do Programu Czyste Powietrze

Regulamin Programu i wymagane dokumenty

Instrukcja krok po kroku złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
 • Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127 pok.101, 33-300 Nowy Sącz
 • Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 pok. 404, 33-100 Tarnów
 • Oddział Zamiejscowy w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter, 32-200 Miechów
 • Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1,
 • 32-600 Oświęcim (wejście od strony ulicy Dąbrowskiego)

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

tel: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew.2

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.