Dobra passa w pozyskiwaniu środków trwa

Można powiedzieć, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ostatnim czasie rozbiła bank w  Województwie Małopolskim, jako jedna z niewielu gmin Małopolski otrzymała trzy dotacje na łączną kwotę 762 tys. zł. Ostatnią promesę na kwotę 168 tys. Burmistrz Miasta otrzymał w dniu wczorajszym z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego: Tomasza Urynowicza i Radnych Województwa Małopolskiego Rafała Stuglika i Filipa Kaczyńskiego.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 168 tys. zł na remont i przebudowę boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka”. To kolejne boisko na terenie Gminy, które zostanie przebudowane i zyska zupełnie nowy wygląd.

Powstanie tam boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 21 x 32 m, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, boisko zostanie też wyposażone w ławeczki dla drużyn, a także miejsce dla kibiców, boisko będzie też posiadało oświetlenie.

Wcześniej pozyskano: 484 tys. zł na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Zebrzydowicach oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Barwałd Górny i Stanisław Dolny.

Warto dodać, że w ostatnich latach w Zebrzydowicach stworzona została infrastruktura, która jest wizytówką Gminy to: nowoczesna Szkoła, przebudowane Przedszkole, plac zabaw i fitness, nowy kompleks boisk sportowych, a teraz jest planowa budowa parkingu.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie zapomina też  o remontach dróg rolniczych, one również są ważne dla lokalnego samorządu. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Kalwaria Zebrzydowska 110 tysięcy złotych dotacji na modernizację i remont dróg rolniczych. Do końca września wyremontowane zostaną drogi w Zebrzydowicach, Leńczach, Brodach i Barwałdzie Górnym na łączną kwotę 220 tys. zł.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ostatnim czasie z Województwa  Małopolskiego pozyskała dotacje na łączną kwotę 762 tys. zł.  środki te  trafią do Kalwarii Zebrzydowskiej, Zebrzydowic, Leńcz, Brodów i Barwałdu Górnego.