Samochód pożarniczy dla OSP Zebrzydowice

Mając na względzie zagrożenia występujące na terenie powiatu wadowickiego i gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz wynikające z nich potrzeby sprzętowe Małopolski Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek przydzielił bezpłatnie  Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach uznany za zbędny w Komedzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie samochód specjalny pożarniczy marki Renault typu: Midlum 220.14 4x4, rok produkcji 2004.

Warto zaznaczyć, że samochód pożarniczy dla  OSP Zebrzydowice pozyskano bezpłatnie, jednak ta operacja nie byłaby możliwa bez determinacji i zaangażowania Stanisława Brózdy Prezesa OSP Zebrzydowice, a zarazem Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uroczystego przekazania wozu i jego poświęcenia dokonano 10 czerwca br. przy remizie OSP Zebrzydowice, a uroczystości poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w Zebrzydowicach, koncelebrowana przez ks. proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach Stanisława Dolańskiego, ks. dr. Pawła Gawrona i Przeora Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach Ojca Damiana Wasylewicza

W uroczystościach uczestniczyli między innymi.: Tomasz Tomala Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Infrastruktury, st. bryg. Marek Bębenek Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej, bryg. Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, Zastępcy Przewodniczącego Paweł Hebda i Piotr Kumor, Marcin Krawczyński Rady Powiatu Wadowickiego.

W uroczystościach uczestniczyli druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, nie zawiodła też Orkiestra Dęta OSP Przytkowice, która zapewniła oprawę muzyczną.

Warto dodać, że w staraniach o pozyskanie samochodu dla OSP Zebrzydowice uczestniczyli również: Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Mirosław Wiklik i ks. dr. Paweł Gawron, co podkreślał Stanisław Brózda Prezes OSP Zebrzydowice.

Miłym akcentem było przekazanie przez Prezesa i Komendanta OSP Zebrzydowice zaproszonym gościom pamiątkowych statuetek.

 

OSP Zebrzydowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowicach została założona w 1923 roku. Powstała tak jak i inne jednostki z potrzeby serca. Inicjatorem jej powstania był Jan Pacut, który został też pierwszym naczelnikiem, a jego zastępcą Ludwik Opyrchał. W 1924 roku wybudowano wspólnym wysiłkiem strażaków skromną drewnianą remizę strażacką, natomiast w 1929 jednostka otrzymała sztandar.

Już po wojnie druhowie zaczęli snuć plany budowy nowej remizy, drewniana nie spełniała już swojej roli. W 1970 roku rozpoczęła się jej budowa, powołano Komitet Budowy Strażaka, którego szczęśliwy finał czyli oddanie do użytku nowej remizy miało miejsce 19 maja 1974 roku.

Dom Strażaka zmodernizowany i udoskonalony służył nie tylko strażakom ale i mieszkańcom całej wsi. Odbywały się w nim różne imprezy, spotkania. OSP w Zebrzydowicach w 1972 otrzymała wóz pożarniczy „Dodge”, a w 1981 roku Star 25.

W 1997 roku gminę Kalwaria Zebrzydowską nawiedziła fala powodzi. Nie ominęła ona Zebrzydowic. Strażacy czynnie uczestniczyli w ratowaniu życia i mienia mieszkańców, których powódź dotknęła oraz w  usuwaniu skutków powodzi, w podobna powódź miała miejsce w 2001 roku i w tym czasie druhowie także nieśli pomoc.

Jednostka liczy obecnie  32 członków czynnych, jedną drużynę młodzieżową dziewcząt 12-16 lat, rokrocznie druhowie biorą udział w zawodach sportowych, gminnych ćwiczeniach, zabezpieczają uroczystości kościelne, aktywnie działają w czasie Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Wniebowzięcia. W ostatnich latach jednostka odnotowuje 60-70 akcji.