594 tys. zł dotacji z Województwa Małopolskiego

W środę można powiedzieć, że rozbiliśmy bank w Województwie Małopolskim. Jako jedna z niewielu gmin, otrzymaliśmy nie jedną a dwie dotacje na łączną kwotę 594 tys. zł. Burmistrz Augustyn Ormanty z rąk Wicemarszałków Województwa Małopolskiego: Łukasza Smółki, Tomasza Urynowicza i Radnego Województwa Małopolskiego Filipa Kaczyńskiego.

Pozyskaliśmy:

- 484 tys. zł na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Zebrzydowicach oraz budowę oświetleń w miejscowościach: Barwałd Górny i Stanisław Dolny.

- 110 tys. zł na modernizację i remont dróg rolniczych w Zebrzydowicach, Leńczach, Brodach i Barwałdzie Górnym.