Powstanie film „Polska Jerozolima”

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty  spotkał się z reżyserem Mirosławem Krzyszkowskim, autorem wielu filmów dokumentalnych i historycznych. Jego najbardziej znaną produkcja, której był reżyserem jest film „Pilecki”. Mirosław Krzyszkowski rozpoczął prace nad filmem „Polska Jerozolima”, a Gmina Kalwaria Zebrzydowska będzie jednym z partnerów produkcji. Film „Polska Jerozolima” jest w trakcie przygotowania, będzie miał zasięg międzynarodowy, a realizowany będzie przez Fundację Wiara i Prawda.

Film będzie opowiadał  historię powstania Kalwarii Zebrzydowskiej, jej fundatorów oraz prezentował  współczesny fenomen pielgrzymkowy i duchowy tego miejsca, zarówno w warstwie historycznej, jak i współczesnej. Film docelowo ma mieć angielską, włoską i hiszpańską wersję językową. Produkcji będą towarzyszyć  liczne pokazy kinowe i festiwalowe, emisje telewizyjne oraz udostępnienie filmu na platformach internetowych. Według Dystrybutora - Rafael Media, film dotrze do szerokiej publiczność w Polsce i na świecie.

„Polska Jerozolima”  będzie promowała polską kulturę, historię i zabytki - obiekty z listy UNESCO oraz udział Polaków w światowej kulturze i historii rozwoju chrześcijańskiej duchowości.

Dzięki tej produkcji przypomniana  zostanie także postać Mikołaja Zebrzydowskiego, w  2020 roku mija 400 lat od śmierci fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej. Urząd Miasta już rozpoczął przygotowania do tej rocznicy, a główny cel jaki sobie stawiamy to przypomnienie niezwykłej postaci jaką był Mikołaj Zebrzydowski.

Dokument powstanie w 20-tą rocznicę wpisania kompleksów architektonicznych Kalwarii Zebrzydowskiej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz w 400-setną rocznicę śmierci jej fundatora i założyciela – Mikołaja Zebrzydowskiego, znamienitej postaci w historii i w polityce Polski i XVII-wiecznej Europy.

Głównym partnerem produkcji jest Sanktuarium Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, a Ojciec Kustosz osobiście angażuje się w powstające dzieło. Film wspiera także Arcybractwo Miłosierdzia z Krakowa, w którym czynnie działał Mikołaj Zebrzydowski. Gmina Kalwaria Zebrzydowska z satysfakcją włączyła się w partnerstwo i wspiera działania twórców.

O postępach prac nad filmem będziemy na bieżąco informować, jednocześnie zapraszając do współtworzenia wspomnianej produkcji.