Spotkanie z Barbarą Nowak Małopolską Kurator Oświaty

W dniu wczorajszym na zaproszenie  Burmistrza Miasta Augustyna Ormantgo wizytę w Kalwarii Zebrzydowskiej złożyła Małopolska  Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, a także Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty. W Gabinecie Burmistrza zostało zorganizowane spotkanie Pani Kurator z dyrektorami szkół gminnych, które było okazją do dyskusji nad zagrożeniami młodego pokolenia.

W spotkaniu uczestniczył również Radny Rady Miejskiej Jarosław Lenik - Przewodniczący Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, a także ks. Wiesław Cygan Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej i  ks. dr Andrzej Kielian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W czasie spotkania Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty  wyraził zdecydowane poparcie dla wszystkich działań podejmowanych przez Panią Kurator, która wykazuje szczególną troskę o harmonijny rozwój dzieci i młodzieży.

Wyrażam zdecydowane poparcie dla wszystkich działań podejmowanych przez Panią Kurator wyrażających sprzeciw wobec demoralizujących treści zawartych w standardach edukacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia WHO – mówił Augustyn Ormanty Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej

Przekazał Pani Kurator pismo, w którym wspiera podejmowane przez nią działania. Burmistrz Miasta zadeklarował iż na najbliższą Sesję Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej przygotuje projekt stanowiska „Samorząd wolny od ideologii LGBT”, dodając iż zadaniem wszystkich instytucji jest przeciwdziałanie i ochrona dzieci przed deprawacją i demoralizacją.