150 tys. zł na utworzenie Klubu Seniora w Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dotację przekazał Stanisław Szwed Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. W ramach programu Senior+  w Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie placówka Klub Seniora, miejsce to będzie dostępne dla seniorów.

W ramach tego zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska dokona remontu budynku przy ul. Partyzantów, zostaną tam przeprowadzone prace remontowe, budynek zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, miejsce to zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt.

Warto dodać, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała maksymalną kwotę dotacji, jaką można było pozyskać z rządowego programu Senior+ na utworzenie klubów dla seniorów, w którym można było otrzymać maksymalnie 150 tys. złotych dotacji. Projekt powstania Klubu Seniora w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie wynosił około 300 tys. zł, jak łatwo policzyć wkład Gminy to 50% całej inwestycji.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się dziś briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacka Kowalczyka oraz dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Marcina Kopcia. Tematem briefingu były programy „Maluch+”, „Senior+” i „Mama 4+” w Małopolsce.

Drugą częścią wydarzenia z udziałem ministra Stanisława Szweda było uroczyste wręczenie małopolskim samorządom promes w ramach programów „Maluch+” i „Senior+”.

- Dzięki programowi „Maluch+” utworzonych zostanie w tym roku w województwie małopolskim ponad 3,1 tys. nowych miejsc w 45 nowych placówkach. Dodatkowo dofinansowanych zostanie 10,2 tys. już funkcjonujących miejsc, w tym 154 dla niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji programu „Senior+” w województwie małopolskim powstanie 19 placówek dla osób starszych, 3 domy i 16 klubów. W sumie przybędzie w regionie 480 nowych miejsc dla seniorów. Wszystkie te działania są elementem kompleksowej i konsekwentnie realizowanej polityki prorodzinnej – podsumował minister Stanisław Szwed.

- Od 2 tygodni zbieraliśmy już wnioski dotyczące programu „Mama 4+”. W tym momencie – jeśli chodzi o Kraków – zostało złożone 376 wniosków. Pierwsze decyzje podpisywałem w poniedziałek – w tym momencie wydaliśmy 110 pozytywnych decyzji przyznających to świadczenie – wskazał dyrektor Marcin Kopeć.

- Łącznie w ramach programu „Maluch+” i „Senior+” samorządy małopolskie w tym roku mają szansę skorzystać z blisko 25 mln zł. Jeśli mówimy o całym wsparciu, również tym, który idzie do podmiotów prywatnych w programie „Maluch+” to mamy kwotę 47 mln zł. To nie są sumy symbolicznie, to są sumy, które realnie Małopolskę zmieniają – podsumował dyrektor Jacek Kowalczyk.

19 NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW I KLUBÓW DLA SENIORÓW Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Blisko 5,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa małopolskiego w tym 2,9 mln na utworzenie i 2,3 mln na prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 480 nowych miejsc w Dziennych Domach i Klubach oraz dofinansować kolejne 1381 miejsc w placówkach już istniejących.

W sumie przybędzie w regionie 480 nowych miejsc dla seniorów.

- W naszych działaniach przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, by nie czuły się wykluczone. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowywana jest sieć placówek, w których osoby starsze znajdują dedykowaną dla siebie ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, obejmujących także aktywizację społeczną, rehabilitację i usługi socjalne – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W ramach programu dofinansowana może być z budżetu państwa również bieżąca działalność istniejących już placówek. Z tej formy wsparcia w woj. małopolskim  skorzysta 49 Domów
i Klubów Senior+.  To ponad 2,3 mln zł na dofinansowanie 1381 miejsc.

W sumie w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+ samorządy z woj. małopolskiego otrzymają 5,2 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych.

Coraz więcej placówek Senior+ w województwie
W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. małopolskim funkcjonowało jedynie 8 placówek dla seniorów zapewniających 189 miejsc. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 73 Dziennych Domów i Klubów z 1931 miejscami.

Miliony dla seniorów w całej Polsce
Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w całym kraju 664 oferty.
•    243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują
o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych
•    421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

O programie
Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.
O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie nowych Dziennych Domów
i Klubów „Senior+” lub na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek. Dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Senior+ może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji.
W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 placówek Senior+, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Natomiast tylko w ubiegłym roku było to 260 nowych Domów i Klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek. Budżet programu w ubiegłym roku to 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano na tegoroczną edycję programu.