Boisko „Sahara” ze sztuczną murawą... jest taki plan

Burmistrz Miasta Augustyn Ormantym wspólnie z Radnym Rady Miejskiej Łukaszem Draganem spotkali się w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Sportowej Marcinem Żyłowskim. Rozmawiano o możliwości uzyskania dotacji na przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej przy Alei Jana Pawła II, popularnie określanego jako „Sahara” z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię ze sztucznej trawy.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska planuje przystąpić do przebudowy istniejącego boiska do piłki nożnej z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Boisko to stanowi własność gminy i zlokalizowane jest w pobliżu centrum miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa polegać będzie na wymianie nawierzchni wraz z podbudową i drenażem, wykonaniem oświetlenia i montażem piłkochwytów.

Po dokonaniu przebudowy boiska będzie możliwość trenowania i rozgrywania meczów w okresie zimowym, co zachęci drużyny do przyjazdu na zgrupowania, znacznie zmniejszy się koszt utrzymania nawierzchni boiska, z uwagi na lokalizację boiska w pobliżu szkoły podstawowej i szkół średnich będzie możliwość korzystania z niego również przez uczniów w ramach prowadzonych zajęć szkolnych – argumentuje Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

Na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszcza około 1 300 dzieci i młodzieży a na terenach wiejskich naszej gminy do szkół uczęszcza ok. 2 500 uczniów. Natomiast na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska działa 10 piłkarskich klubów sportowych.

Przebudowa istniejącego boiska przyczyni się do dalszego rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Kalwarii Zebrzydowskiej oraz możliwości osiągania wyższych wyników sportowych. Natomiast w najbliższych latach jednym priorytetów Gminy Kalwaria Zebrzydowska jest systematyczna rozbudowa bazy sportowej.

Warto pamiętać, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska z końcem ubiegłego roku otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 mln 130 tys. zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barwałdzie Górnym oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Brodach. Przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach i przy Szkole Podstawowej nr 6 w Leńczach.

 

Obecny wygląd boiska w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Al. Jana Pawła II