Dobra współpraca Gminy Kalwaria Zebrzydowska z GDDKiA owocuje

W Kalwarii Zebrzydowskiej gościli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Krakowie Tomasz Pałasiński – Dyrektor i  Agnieszka Wachowska Zastępca.  Spotkanie było okazją do podsumowania bardzo dobrej współpracy pomiędzy GDDKiA w Krakowie a Gminą Kalwaria Zebrzydowska. Burmistrz Augustyn Ormanty podziękował za ostatnie przeprowadzone inwestycje drogowe GDDKiA Kraków, w szczególności za wykonanie modernizacji obiektów mostowych w miejscowości Brody oraz budowę chodnika w ciągu Drogi Krajowej nr 52 w miejscowości Barwałd Górny.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w imieniu własnym i mieszkańców szczególnie dziękował za zrealizowane prace inwestycyjne i remontowe na Drodze Krajowej nr 52 Bielsko-Biała - Głogoczów w miejscowościach: Barwałd Górny i Brody. Dyrekcja GDDKiA w Krakowie podkreślała o dobrej współpracy z Gminą Kalwaria Zebrzydowska.

Życzyłbym sobie i całej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie, tak dobrej współpracy z każdą gminą jak ta z Gminą  Kalwaria Zebrzydowska i Burmistrzem, można powiedzieć, że nasza współpraca jest modelowa i może być pokazywana jako przykład dla innych samorządowców – mówił Tomasz Pałasiński Dyrektor GDDKiA w Krakowie

Przypomnijmy dzięki zabiegom Burmistrza Miasta Augustyn Ormantego w Ministerstwie Infrastruktury i po spotkaniu z Ministrem Andrzejem Adamczykiem, w maju br. inwestycja związana z budową chodnika wzdłuż drogi krajowej została wpisana przez Ministerstwo Infrastruktury na listę 10 inwestycji dla zadań drogowych. Realizacja tego zadania właśnie  dobiega końca. Głównym wykonawcą była  GDDKiA w Krakowie, zadanie objęło budowę chodnika o łącznej długości 595 m., dodatkowo dokonano wymiany nawierzchni drogi.

Dyrekcja GDDKiA wraz z władzami Kalwarii Zebrzydowskiej wizytowali realizację inwestycji nie tylko w Barwałdzie Górnym, ale także zmodernizowane mosty w miejscowości Brody przy drodze krajowej nr 52. Przedstawiono też propozycje dotyczące rozwiązań komunikacyjnych w Barwałdzie Średnim i Brodach. W Barwałdzie Średnim omówiono plan budowy chodnika przy drodze krajowej w kierunku Wadowic, natomiast w Brodach powstał plan budowy zatoki autobusowej.

W spotkaniu z GDDKiA w Krakowie  uczestniczyli: Burmistrz Augustyn Ormanty, Radny Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, Radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak,  Piotr Żabecki sołtys Brodów,  Paweł Odrobina sołtys Barwałdu Średniego, Jolanta Oleksy sołtys Barwałdu Górnego.