Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej

W czwartek 22 listopada podczas sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył również Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty.

W dalszej części obrad dokonano wyboru przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W głosowaniu na Przewodniczącego Rady Miejskiej za kandydaturą Piotra Janusiewicza opowiedziało się 13 radnych. Natomiast w wyborach na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej wybrani zostali: Paweł Hebda oraz Piotr Kumor.


Na zdjęciu od lewej:  Robert Rudecki, Marcin Zadora, Jarosław Lenik, Wiesław Rudecki, Ewa Pacut, Piotr Janusiewicz, Piotr Kumor, Tadeusz Wilk, Paweł Hebda, Mirosław Faber, Jolanta Krzeszowska-Mirocha, Augustyn Ormanty, Zbigniew Kochan, Marcin Ożóg, Wiesław Łuczak, Łukasz Dragan.