Rusza budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy przekazania placu budowy boiska wielofunkcyjnego. W miejscowości Brody w sąsiedztwie LKS „Cedron Brody” powstanie boisko wielofunkcyjne  o nawierzchni poliuretanowej o wym. gry 16m x 28m z rozrysem linii i przeznaczone do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Wartość prac wyniesie 426 tys. zł a termin realizacji to 15 lipca 2019 r.

Zakres robót obejmuje: - przygotowanie terenu i roboty ziemne, - wykonanie drenażu z kanalizacją, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni boiska, - montaż piłkochwytów, - wykonanie ogrodzenia, - wyposażenie, - wykonanie drogi wewnętrznej.

Na przekazanie placu  zaproszeni zostali:  radni  Paweł Hebda i Jarosław Lenik, Sołtys Pan Piotr Żabecki, dyrektor szkoły Małgorzata Prażmowska, przewodniczący rady szkoły Grzegorz Kulig inspektor nadzoru inwestorskiego Marian Korzeniowski, wykonawca Adam Pabian.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych Halux z Krakowa, które zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlany wg umowy wynosi 426.937,19 zł.