Ulica Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej jak nowa

Na miesiąc przed terminem przy dotacji w wysokości 571 tys. 850 zł (80 %), dokonano gruntownego remontu  jednej z najważniejszych dróg  na  terenie miasta, ulicy Rólki.

Przypomnijmy w czerwcu br.  Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał promesę w kwocie 571 tys. 850 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.  Dzięki pozyskanym środkom została gruntownie przebudowana droga gminna – ulica Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej na długości 561 metrów.  Łączna wartość prac wyniosła  716 tys. 258 zł.

Dokonano tutaj przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni, budowę chodnika, remont zjazdów do posesji, regulację pionową istniejących wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych. Remont tej ważnej drogi gminnej wyniósł 716 tys. 258 zł, a otrzymana  dotacja  to 571 850 zł.

W tym miejscu warto dodać iż lata 2015-2018 były rekordowe jeżeli chodzi o inwestycje drogowe jakie dokonała Gmina Kalwaria Zebrzydowska. Na budowę, remonty, modernizację odcinków dróg i chodników wydatkowano aż 13 mln 281 tys. zł  z czego 4 mln 372 tys. zł to środki pozyskane z zewnątrz.

Dokonano między innymi modernizacji na najbardziej newralgicznym skrzyżowaniu w gminie, czyli skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz ruch w tym miejscu  jest płynny i bezkolizyjny.

W 2016 roku z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację  w wysokości 2 mln 792 tys. zł na budowę dróg gminnych. Dzięki tym środkom przebudowane  zostały  drogi w Kalwarii Zebrzydowskiej, Brodach, Zebrzydowicach, Leńczach i Podolanach na łączną kwotę 4 mln 672 tys. zł.