Oddano do użytku Placówkę Wsparcia Dziennego „Dolandia”

W Stanisławiu Dolnym oddano do użytku Placówkę Wsparcia Dziennego „Dolandia”. Placówka zapewni wychowankom wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe jak na przykład robotyka. Dzięki uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie w grupie rówieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony oraz nabierają poczucia własnej wartości.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska na ten cel uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu „DOLANY” Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska. Całkowity koszt zadania to 3 mln 470 tys. 911zł, a przyznane dofinansowanie to 3 mln 215 tys. 911 zł.

Placówka funkcjonować będzie w budynku gminnym nr 496 w Stanisławiu Dolnym. Na ten cel zostało zaadaptowane nieużytkowane poddasze, dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano instalacje centralnego ogrzewania a także instalację elektryczną wodociągowo-kanalizacyjną, placówka została wyposażona w niezbędne urządzenia i meble.

W zagospodarowanej  części powstała przestrzeń przyjazna i zachęcają dzieci do zabawy, znajdują się tutaj pięć sal, trzy pokoje dla terapeutów, dwie sale świetlicowe, sala do gimnastyki korekcyjnej, aneks kuchenny, hol z szatnią, 3 sanitariaty w tym dla osób niepełnosprawnych oraz pokój socjalny.

Zaproszeni goście, którzy brali udział w uroczystym otwarciu „Dolandii” w tym Senator RP Andrzej Pająk, Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty nie ukrywali swojego pozytywnego zaskoczenia  zmianami jakie w ostatnim czasie tutaj się dokonały.

Jednak to wszystko co tutaj obecnie się znajduje nie byłoby możliwe bez zaangażowania i determinacji radnej Rady Miejskiej i sołtysa sołectwa Stanisław Dolny-Dolany Ewy Pacut, którą wspierało lokalne społeczeństwo, a co zgodnie podkreślali obecni na otwarciu „Dolandi” goście.

Dostrzegając potrzeby mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska, które sygnalizowali dyrektorzy szkół i rodzice wyszłam z inicjatywą stworzenia miejsca w którym najważniejszy jest rozwój dzieci i młodzieży w wymiarze zarówno intelektualnym, fizycznym jak i kulturalnym – mówi Ewa Pacut – radna Rady Miejskiej, Przewodnicząca Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Tak powstała nasza placówka, która będzie prowadzona w formie opiekuńczej, zapewniać będzie podopiecznym opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań i specjalistycznej organizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, warsztaty psychologiczne.

Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany na Ludowo i Sportowo" podjęło decyzję o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta na prowadzenie placówki. Komisja wybrała Stowarzyszenie do prowadzenia tego projektu.

Obecnie trwa nabór do Placówki Wsparcia Dziennego „Dolandia”, odbyła się już rekrutacja wstępna i diagnoza uczestników, rekrutacja trwa w trybie ciągłym, zachęcamy do składania wniosków.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska na ten cel uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 3 mln 215 tys. 911 zł, dodatkowo na realizację tego projektu Gmina przeznaczyła 224 tys. 946 zł, w tym 12 tys. pochodziło z Rady Sołeckiej.

W czasie otwarcia Placówki  Ewa Pacut – Prezesa Stowarzyszenia Dolany na Sportowo i Ludowo złożyła podziękowania: Augustynowi Ormantemu – Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Tadeuszowi Wilkowi – wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej,  Joannie Filas – koordynatorowi projektu, Dorocie Kawaler Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnemu w Stanisławiu Dolnym, Dorocie Pocztowskiej – Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom Urzędu Miasta, Radnym Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Członkom Rady Sołeckiej w Stanisławiu Dolnym - Dolany oraz  Zarządowi i Członkom Stowarzyszenia Mieszkańców Dolany na Ludowo i Sportowo.