Nowa remiza OSP w Barwałdzie Górnym dumą miejscowości

W niedzielę 16 września w Barwałdzie Górnym oddano do użytku i poświęcono wyremontowaną Remizę OSP. Zmiany jakie tutaj zostały dokonane zaskoczyły wszystkich mieszkańców. To już nie tylko siedziba druhów ale prawdziwe centrum wioski, z którego będą mogły korzystać wszystkie pokolenia od maluchów po seniorów.

Druhowie z OSP Barwałd Górny jak i cała społeczność postawiła sobie bardzo ambitne wyzwanie, generalny remont budynku OSP. Druhowie na ten cel otrzymali dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 „PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W BARWAŁDZIE GÓRNYM WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA KULTURALNE I WARSZTATOWE WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH  I ELEKTRYCZNYCH”. Teraz już wiemy, że ambitnemu projektowi Barwałd Górny podołał z nawiązką.

W odnowionym budynku OSP Barwałd Górny przebudowano garaże, pomieszczenia dla  druhów, odnowiono instalację kanalizacyjną, przebudowano kotłownie zamontowano nowy piec gazowy. Powstała zupełnie nowa powierzchnia użytkowa, która może być wykorzystana na  spotkania  czy też imprezy, zadbano też o klimatyzacje i zaplecze kuchenne. Na II piętrze znajdują się pomieszczenia dla najmłodszych, wraz z  salą sensoryczną. Tym samym z obiektu będą mogły korzystać całe rodziny od najmłodszego do najstarszego. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz proboszcz Krzysztof Rudzik.

Myśl przebudowy zrodziła się blisko 10 lat temu wraz z nieżyjącym już druhem Mirosławem Musiał ówczesnym naczelnikiem. Rozpoczęliśmy rozmowy z fachowcami, którzy doradzali jak można wykonać prace w remizie. Ostatecznie po rozmowach z włodarzami Gminy zostały zlecone prace nad projektem remontowym – mówi Jan Wiecheć Prezes OSP Barwałd Górny

Projekt został sfinansowany  z funduszy OSP Barwałd Górny z dużym wkładem Rady Sołeckiej Barwałdu Górnego.  OSP w Barwałdzie Górnym na remont obiektu pozyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Operacja realizowana była w ramach poddziałania - wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Wniosek o dofinansowanie składany był za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gościniec Czterech Żywiołów gdzie kwota dofinansowania wynosiła 250 tysięcy złotych. Całkowity koszt wynosił około 400 tysięcy złotych.

Dodatkowo zarząd oraz druhowie zwrócili się do Burmistrza i Rady Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej o pożyczkę w kwocie 150 tysięcy złotych, którą to otrzymali.  Gmina Kalwaria Zebrzydowska na remont przeznaczyła dodatkowe 60 tysięcy złotych do remontu dachu i garaży. Rada Sołecka przeznaczyła kolejne  20  tysięcy złotych, wsparcie przekazali też sponsorzy i sami druhowie.

Od września 2017 rozpoczęły się prace mające na celu wykonanie remontu i doprowadzenie remizy do obecnego stanu. W związku z tym, że wniosek nie przewidywał remontu części bojowej budynku OSP Barwałd Górny, a remont tych pomieszczeń był konieczny druhowie postanowili, że część prac wykonają  we własnym zakresie ze środków własnych oraz Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W ramach prac druhowie dokonali  wzmocnienie więźby, wymieniona została blacha – pokrycie dachu. Druhowie skuli posadzki przyziemia, to jest w garażach, pomieszczeniach socjalnych. Wykonano izolację, wymieniono kanalizację, wykonano podbudowę i wylewki. Druhowie od września do oddania remizy przepracowali setki godzin pracując wieczorami po swojej pracy zawodowej. Przychodzili pracować po 4 do 6 godzin dziennie – mówił Tadeusz Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Warto w tym miejscu dodać iż radny Tadeusz Wilk był osobą, która najmocniej wierzyła w realizację tego ambitnego zadania nie szczęścił sił i czasu doglądając  inwestycję. W krótkim przemówieniu dodał iż spełniło się właśnie marzenie nie tylko jego ale całej miejscowości.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pana Burmistrza, Rady Miasta z Przewodniczącym Marcinem Krawczyńskim, z Radnymi na czele z panem Tadeuszem Wilkiem, który od samego początku był obecny przy wszystkich rozmowach dotyczących ustaleń w gminie jak i poza nią. Dziękuję Radzie Sołeckiej Barwałdu Górnego na czele z panią Jolantą Oleksy naszą panią sołtys, która tak dzielnie nas wspomagała i zawsze nas popierała. Dziękuje naszym sponsorom, mieszkańcom wsi Barwałd Górny oraz Barwałd Średni – mówił Jan Wiecheć Prezes OSP Barwałd Górny

Druhowie swoje podziękowania skierowali również w stronę  Lokalnej Grupy Działania Gościniec Czterech Żywiołów na czele z Renatą Bukowską oraz przewodniczącą Rady LGD Magdaleną Adamczyk,  Joannie Filas – Prezes Stowarzyszenia Perspektywy, Kseni Podlaszewskiej służącej pomocą przy załatwianiu spraw związanych z przetargami, firmie „Ciepły Dom”, która prowadziła remont, inspektorowi nadzoru Adamowi Porębskiemu, Kierownikowi budowy Wiesławowi Kubas, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej na czele z Małgorzatą Czerwińską, firmom: Paweł i Grzegorz Karcz, Krzysztofowi Burdek, Grzegorzowi Studnickiemu, Bogdanowi Dybek.