Kolejne 60 pieców nieekkologicznych zostanie wymienionych

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa Małopolskiego”. Gmina Kalwaria Zebrzydowska pomoże mieszkańcom wymienić 60 nieekologicznych kotłów CO. Całkowita wartość zadania będzie wynosić 580.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi  290.000,00 zł.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa- Panią Annę Biederman - Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Pan Burmistrz dr hab. Augustyn Ormanty oraz Pani Skarbnik – Małgorzata Leśniak.

Warto w tym miejscu dodać, że w  latach 2015-2018 Gmina Kalwaria Zebrzydowska pomogła zmodernizować mieszkańcom 194 nieekologiczne kotłownie.

Zamontowanych został 76 kotłów gazowych, 117 na ekogroszek według normy ekoprojektu oraz 1 na pellet. Łączna wartość zadania wyniosła 1 mln 446 tys. zł, na ten cel pozyskano 755 tys. zł środków z zewnątrz.