Edward będzie niósł pomoc potrzebującym

W sobotę jednostce OSP Brody został przekazany wóz bojowy KAMAZ o napędzie  kołowym 6x6. Jego rodzicami chrzestnymi zostali Andrzej Filipiak i Jadwiga Pasternak. Wozowi strażackiemu zostało nadane imię Edward, tak by przypominał postać zmarłego Prezesa OSP Brody Edwarda Pasternaka, który pełnił tę funkcję przez 40 lat.

Przed uroczystościami związanymi z przekazaniem wozu bojowego przy Remizie OSP Brody została odprawiona Msza święta polowa, pod przewodnictwem ks. Stanisława Dolasińskiego – proboszcza Parafii w Zebrzydowicach, a okolicznościowe kazanie wygłosił Ojciec Sewerian Ślusarz – wikariusz parafii w Brodach, który też dokonał poświęcenia pojazdu.

W uroczystym przekazaniu wozu bojowego uczestniczyli  przedstawiciele  wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz  z  pocztami sztandarowymi, rolę gospodarza pełnił  Prezes OSP Brody Piotr Żabecki.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty na ręce Naczelnika OSP Brody Bogusława Turka przekazał  kluczyki  do samochodu pożarniczego KAMAZ, tej uroczystej chwili towarzyszyli przy wozie jego rodzice chrzestni Jadwiga Pasternak, Andrzej Filipiak, który dokonał symbolicznego chrztu.

Jednak najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem całej uroczystości było nadanie wozowi  bojowemu imienia Edward, ku pamięci zmarłego Prezesa OSP Brody Edwarda Pasternaka, który pełnił tę funkcję przez 40 lat.

Warto dodać, że proces pozyskania samochodu pożarniczego dla OSP w Brodach rozpoczął się w 2016 roku, pod koniec czerwca 2017 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska na prośbę Zarządu OSP w Brodach zabezpieczyła i przekazała  kwotę 370 tys.

W lipcu 2017 firma „KAMAZ POLSKA”  wykonała podwozie samochodu a jego zabudowę dokonała  firma  „PROFIS”, ostatecznie całkowity koszt pozyskania oraz zabudowy i wyposażenia samochodu wyniósł ponad  500 tys. zł. Wkład własny Rady Sołeckiej oraz druhów to kwota prawie 130 tys. zł.

Niektóre dane techniczne pojazdu: Marka KAMAZ, Podwozie terenowe o napędzie 6x6, Konstrukcja wykonana w 100 % ze stali nierdzewnej, Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, Pojemność zbiornika wody 4 tys. litrów, Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy 200 litrów, Autopompa dwustopniowa, Dwa szybkie natarcie o długości 60 metrów, Maszt oświetleniowy w technologii LED sterowany radiowo, Wyciągarka elektryczna o uciągu 9 ton, Oświetlenie pola pracy w technologii LED, Sygnalizacja świetlna.

Chcę wyrazić swoje słowa uznania i szacunku dla Burmistrza Miasta Augustyna  Ormantego i władz samorządowych, za to że  dostrzegają jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców i systematycznie inwestując w wyposażenie jednostek OSP, wasza gmina na tym tle wypada imponująco – mówił Marian Sołtysiewicz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach

W podobnym tonie wypowiadali się pozostali goście, którzy brali udział w  przekazaniu samochodu bojowego KAMAZ 6x6, zgodnie dodając, że  jest to jeden z najlepszych pojazdów pożarniczych w Powiecie Wadowickim, mieszkańcy Brodów przez cały dzień wraz z rodzinami przyglądali się wyposażeniu wozu robiąc sobie pamiątkowe fotografie.

Uroczystości zgromadziły licznych gości, obecne były wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy. Obecni byli druh Antoni Kwarciak – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Andrzej Górecki – Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, mł. bryg. Wojciech Grzybczak – Zastępca Powiatowy PSO w Wadowicach, Marian Sołtysiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RR, st. Kap. Bartłomiej Kowalski, mł. asp. Wojciech Łężniak,  druh Stanisław Brózda – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. Stanisław Dolasiński– proboszcz  parafii w  Zebrzydowicach, Ojciec Sewerian Ślusarz – wikariusz parafii w Brodach, Augustyn Ormanty – Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Marcin Krwaczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, radni Rady Miejskiej, sołtysi. Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Dęta z OSP Przytkowice. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań i okolicznościowego statuetek, który otrzymali samorządowcy i druhowie. Strażacy ochotnicy otrzymali również awanse.