Nowy samochód strażacki dla OSP Stanisław Dolny

W sobotę  druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty przekazał  kluczyki  do samochodu pożarniczego RENAULT MIDLUM 4x4,  w tym samym dniu jednostka świętowała Jubileusz 65-lecia założenia.

Główne uroczystości odbyły się przy Domu Strażaka rolę  gospodarza pełnił Naczelnik OSP Stanisław Dolny Mirosław Faber - radny Rady Miejskiej. Wcześniej odprawiono Mszę Świętą w Kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w czasie której ksiądz Proboszcz Józef Piasecki wygłosił poruszające wszystkich kazanie o etosie strażaka.

Warto przypomnieć, że proces  pozyskania samochodu pożarniczego dla OSP w Stanisławiu Dolnym rozpoczął się w 2017 roku,  gdy Gmina  Kalwaria Zebrzydowska na prośbę Zarządu OSP w Stanisławiu Dolnym zabezpieczyła i przekazała kwotę 100 tys. zł, w kolejnym roku przekazano 280 tys. zł.

Druhowie także zabezpieczyli własne środki w kwocie 55 tys. zł i dzięki takiemu montażowi finansowego doszło do szczęśliwego finału czyli zakupu samochodu strażackiego  RENAULT MIDLUM 4x4. Zabudowę samochodu wykonała firma  Handlowo-Usługową PROFIS z Tymbarku.

Samochód na wszystkich druhach zrobił duże wrażenie, zaproszeni goście mówili wprost, że spełnia już nie tylko Polskie ale i Europejskie standardy.

Warto podać niektóre dane techniczne tego pojazdu: Konstrukcja wykonana w 100 % ze stali nierdzewnej, Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, Pojemność zbiornika wody 3 tys. litrów, Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy 300 litrów, Autopompa II stopnia. Szybkie natarcie o długości 60 metrów,  Maszt oświetleniowy w technologii LED sterowany radiowo, Wyciągarka elektryczna o uciągu 9 ton, Oświetlenie pola pracy w technologii LED. Sygnalizacja świetlna.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w naszej społeczności. Strażacy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych społeczności, ale przede wszystkim zawsze można na nich liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba.  Wspierając ich, Gmina Kalwaria Zebrzydowska  uczestniczy  w różnego rodzaju konkursach ale również kupując lub dotując pozyskanie samochodów bojowych, chcemy zadbać o to, aby ich praca była chociaż trochę łatwiejsza i bezpieczniejsza. Życzę wszystkim Druhom aby pozyskany pojazd służył długo,  wiernie i szczęśliwie, aby zawsze przyczyniał się do podnoszenia efektywności działań, w różnego rodzaju akcjach – mówił Burmistrz Augustyn Ormanty

Uroczystości zgromadziły licznych gości, obecne były wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy. Obecni byli druh Antoni Kwarciak – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Andrzej Górecki – Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, mł. bryg. Wojciech Grzybczak – Zastępca Powiatowy PSO w Wadowicach, Marian Sołtysiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RR, mł. bryg. Jerzy Walczak, druh Stanisław Brózda – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. Józef Piasecki – proboszcz  parafii w  Stanisławiu Dolnym, ks. kanonik Konstanty Sordyl, Augustyn Ormanty – Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Marcin Krwaczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, radni Rady Miejskiej, sołtysi. Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Dęta z OSP Przytkowice. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań i okolicznościowego medalu, który otrzymali samorządowcy i druhowie. Strażacy ochotnicy otrzymali również awanse.

Przy okazji Jubileuszu OSP Stanisław Dolny warto też zapoznać się z ich historią, która sięga początku lat pięćdziesiątych XX wieku, straż została oficjalnie zarejestrowana w 1953 roku i ten rok uznano za początek jej działalności.

W 1963 roku podjęto decyzję budowy remizy, która zakończyła się w  1969 r. Dom Strażaka prezentował się okazale na parterze dwa boksy garażowe, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, a na piętrze duża sala widowiskowa, bufet i kuchnia.

W 1974 r. jednostce przekazano wóz bojowy Star, w kolejnych latach jednostka otrzymała samochód Lublin. W 1989 r. przystąpiono do dalszej rozbudowy  remizy.  W dniu 25 sierpnia 2003 roku odbyła się uroczystość Jubileuszowa 50-lecia działalności. Z tej okazji poświęcony został sztandar OSP ufundowany przez społeczeństwo Stanisławia Dolnego

Strażacy z OSP Stanisław Dolny doskonalą ciągle swoje umiejętności na kursach i ćwiczeniach doskonalących. Seniorzy z OSP Stanisław Dolny już od 1982 roku systematycznie startują w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsca. Równie wysokie miejsca w zawodach zajmują członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy nieprzerwanie od 1987 do 2003 zajmowali I miejsca w skali gminy, równie dobre wyniki młodzi osiągali w ostatnich latach.

W 2017 roku Strażacy ochotnicy z OSP w Stanisławiu Dolnym w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2017” otrzymali sprzęt strażacki. Druhowie otrzymali między innymi defibrylator, odzież ochronną do działań bojowych, deskę ortopedyczną, druhom sfinansowano także kurs na prawo jazdy kategorii C. W 2018 szczęśliwie zakończyły się starania o zakup nowego samochodu bojowego, tą inicjatywę od początku wspierała  Gmina Kalwaria Zebrzydowska.