Informacja PKP - likwidacja przejazdów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje o wszczęciu procedur przekwalifikowania przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała oraz na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec.

W związku ze wszczęciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Nowym Sączu procedury przekwalifikowania przejazdów kolejowo-drogowych (w ciągach dróg niepublicznych) do kategorii F lub ich likwidacji w przypadku braku zgłoszenia się osób chętnych do ich użytkowania  zwracamy się do zainteresowanych osób o zgłaszanie się do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej deklaruje jednocześnie pomoc mieszkańcom w utrzymaniu przejazdów.  W tym momencie  najważniejsza jest współpraca pomiędzy zainteresowanymi mieszkańcami a Urzędem Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.