Powstanie Sala Gimnastyczna w Barwałdzie Górnym

W Barwałdzie Górnym przy Szkole Podstawowej powstanie Sala Gimnastyczna. Nowy obiekt zostanie połączony ze szkołą łącznikiem, znajdą się tam szatnie i siłownia. Całość prac wyniesie 2 mln 489 tys. zł, a termin realizacji to 30 września 2019 r.

W poniedziałek 9 lipca br.  został przekazany plac budowy na rozbudowę budynku szkoły w Barwałdzie Górnym. Wykonawcą robót jest Zakład – Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego. Wykonawca robót został wyłoniony w  przetargu nieograniczonym, wartość robót ma wynieść 2 mln 489 tys. zł, a termin oddania prac to 30 września 2019.

Wiadomość ta najbardziej ucieszyła uczniów tej placówki,  a także młodych zawodników z WKS „Żarek” Barwałd Górny, ale również dzieci z sąsiedniej miejscowości z Barwałdu Średniego. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac był bardzo ważnym momentem dla lokalnej społeczności lokalnej, która od lat zabiegała o taką właśnie inwestycje..

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, sołtys Barwałdu Górnego Jolanta Oleksy, Dyrektor Szkoły Grzegorz Kruk, wykonawca, inspektor nadzoru, pracownicy Urzędu Miasta  Kalwarii Zebrzydowskiej.

Do końca września  2019 r. w Barwałdzie Górnym powstanie sala gimnastyczna o wym. wewnętrznych 24 m x 14 m, szkołę i sale gimnastyczną połączy łącznik w którym znajdą się: szatnie i siłownia.

Warto w tym miejscu dodać, iż ustalenia i projekt obejmujący budowę nowej Sali gimnastycznej prowadzone były przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ścisłej współpracy z radnym Tadeuszem Wilkiem, sołtysem Jolantą Oleksym dyrektorem szkoły Grzegorzem Kruk, a także środowiskiem szkolnym i radą sołecką. Dzięki takiej współpracy udało się wypracować jak najlepsze rozwiązania.

W bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstałej sali gimnastycznej znajdzie się plac zabaw, plac fitness oraz odnowiony budynek szkoły to wszystko sprawia, że dzieci  z Barwałdu Górnego mają tutaj stworzone bardzo dobre warunki do nauki. Warto dodać, że w sąsiadującym ze szkołą klubie sportowym „Żarek” działają cztery sekcje dla dzieci i młodzieży, dzieci też  będą miały okazję do korzystania z powstałego obiektu.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barwałdzie Górnym, przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach, budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brodach oraz remont boiska przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach”, który znajduje się na etapie oceny.