Gminna droga Podolany - Leńcze … nie do poznania

Zakończyły się prace związane z przebudową ważnej drogi gminnej łączącej dwie miejscowości Podolany i Leńcze. Na odcinku blisko 1 kilometra dokonano przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, modernizacji nawierzchni jezdni oraz remont zjazdów do posesji. Wartość  robót wyniosła 1 mln 379 tys. zł,  uzyskano dotację w kwocie 842 tys. zł.

Warto pamiętać, że przebudowa tej gminnej drogi  była możliwa dzięki pozyskanej dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość  robót wyniosła 1 mln 379 tys. zł,  uzyskana dotacja to 842 tys. zł.

Przypomnijmy,  iż dzięki wcześniej uzyskanej dotacji możliwy był remont dróg: Brody-Zebrzydowice, drogi „Na Sumerówkę” w miejscowości Zebrzydowice,  ul. Partyzantów w Kalwarii Zebrzydowskiej, a teraz wykonano przebudowę drogi Podolany-Leńcze.

Po przebudowie droga gminna Podolany – Leńcze  zyskała zupełnie nowy wygląd i stała się bezpieczniejsza, położono nową nawierzchnie, poszerzono jezdnię, na całej długości drogi położono chodnik, zadbano też o wykonanie zjazdów do posesji, wykonano na  całym odcinku kanalizację deszczową.

Zadanie zostało zrealizowane przez wykonawcę generalnego wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego firmę RAF-KOP z Grzechyni, wartość  robót wyniosła 1 mln 379 tys. zł,

W odbiorze prac wzięli udział Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radny Rady Miejskiej Piotr Kumor, sołtys Podolan Halina Kaźmierczak, pracownicy Urzędu Miasta, główny wykonawca i inspektor nadzoru.

Każdy się zgodzi, że ta ważna droga gminna łącząca dwie miejscowości Podolany i Leńcze zmieniła się nie do poznania, bez  wątpienia stanie się wizytówką gminy jak należy modernizować zniszczone drogi aby były nie tylko bezpieczne ale też cieszyły oko swoim wyglądem – mówi Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

To też doskonała okazja by dodać, iż Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ostatnich tygodniach ma bardzo dobrą passę jak chodzi o inwestycje drogowe. Poza zakończonym remontem wspomnianej drogi gminnej Podolany-Leńcze. Do września przebudowana zostanie ulica Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej, a do końca bieżącego roku powstanie chodnik w Barwałdzie Górnym  przy drodze krajowej, ponadto na terenie gminy remontowane są odcinki dróg które wymagały naprawy po okresie zimowym.

Warto, też dodać że w ostatnim czasie  Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty spotkał się z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Po tym spotkaniu otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość szczególnie dla mieszkańców Barwałdu Górnego - budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w tej miejscowości została wpisana przez Ministerstwo Infrastruktury na listę 10 inwestycji dla zadań drogowych i ma zostać realizowana jeszcze w tym roku.

Natomiast 19 czerwca br.  Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał dotację  w kwocie 571 tys. 850 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.  Dzięki pozyskanym środkom zostanie przebudowana droga gminna – ulica Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej na długości 561 metrów.  Remont tej ważnej drogi gminnej zakończy się jeszcze w tym roku. Łączna wartość prac wyniesie 729 tys. 990 zł.

To wszystko sprawia, iż możemy już teraz śmiało powiedzieć iż ostatnie lata są rekordowe pod kątem inwestycji, remontów drogowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.