Otrzymaliśmy dofinansowanie na remont ulicy Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu wczorajszym Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrał promese w kwocie 571 tys. 850 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.  Dzięki pozyskanym środkom zostanie przebudowana droga gminna – ulica Rólki w Kalwarii Zebrzydowskiej na długości 561 metrów.  Remont tej ważnej drogi gminnej zakończy się jeszcze w tym roku. Łączna wartość prac wyniesie 729 tys. 990 zł.

Z ogromną satysfakcją przekazuję Państwu promesy. Mam świadomość, jak ważna jest dobra jakość dróg lokalnych dla mieszkańców naszego województwa. Jestem przekonany, że dofinansowanie infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia poziomu rozwoju gospodarczego. Efektem remontów i modernizacji dróg będzie również lepsza dostępność komunikacyjna do miejsc, które są ważne dla społeczności lokalnej – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W województwie małopolskim w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zrealizowanych zostanie 57 zadań– najwięcej spośród pozostałych województw. Tyle samo gmin otrzyma rządowe wsparcie łącznie w wysokości prawie 35,8 mln złotych.

Do tej pory samorządy województwa małopolskiego otrzymały w ramach promes:
• ponad 64,5 mln złotych na odbudowę infrastruktury komunalnej,
• prawie 23,3 mln złotych na stabilizację osuwisk,
• ponad 57 mln złotych na tzw. adamczykówki.

W skali całego kraju rząd Mateusza Morawieckiego przeznaczył dodatkowe 500 mln na drogi lokalne. Z tych środków sfinansowane zostaną 433 inwestycje z zakresu budowy, przebudowy, lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Lista zadań jest opublikowana tutaj.