O poprawie bezpieczeństwa na drogach

W ostatnim czasie  Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty spotkał się między innymi z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, a także z Martą Maj Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Mamy bardzo dobrą wiadomość szczególnie dla mieszkańców Barwałdu Górnego - budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w tej miejscowości została wpisana przez Ministerstwo Infrastruktury na listę 10 inwestycji dla zadań drogowych i ma zostać realizowana jeszcze w tym roku.

Z Dyrektor Martą Maj rozmawiano o ostatnich remontach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska i planowanych inwestycjach, poruszono między innymi  sprawę poprawy bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii.

Natomiast spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, dotyczyło budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Barwałd Górny, przysiółek Dalachowice.

Minister Infrastruktury zatwierdził  pod koniec maja do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 186 mln zł.

Wśród zatwierdzonych zadań przez Ministerstwo zalazła się inwestycja, o którą władze Kalwarii Zebrzydowskiej zabiegały czyli – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 52 w miejscowości Barwałd Górny” . Zadanie to obejmuje budowę chodnika o łącznej długości 595 m.,  prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Tutaj link do informacji o inwestycji w Barwałdzie Górnym

 

 

Przy odcinku tej drogi powstanie nowy chodnik.