Ogłoszenie o projekcie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór do projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej, poszukujące pracy, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w celu podjęcia zatrudnienia.

 

Nabór trwa do: 19.01.2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.