Odnowiono kamienną kapliczkę z figurą Matki Bożej w Bugaju

Dokonano odbioru prac konserwatorskich przy kamiennej kapliczki z figurą Matki Bożej w Bugaju. Odnowiono gzyms, który odsłonił płaskorzeźbę z postaciami dwóch świętych, zwieńczenie stanowi figura Matki Boskiej. Po niezbędnych pracach figurka zyskała nowy wygląd.

Figurka została wykonana z żółtego piaskowca, stoi przy głównej drodze w Bugaju, zwrócona frontem w kierunku wschodnim. Na dwóch niewielkich stopniach umieszczono niski postument z napisami, na nim nim umieszczono gzyms i wysoki wspornik z dwoma płaskorzeźbami przedstawiającymi postacie świętych, na górze gzymsu znajduje się figura Matki Boskiej.

Prace konserwatorskie polegały na: usunięciu wtórnych elementów zadaszenia, mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia, usunięcie warstw korozji elementów metalowych, wzmocnienie kamienia poprzez impregnację, uzupełnienie ubytków, wykonanie hydrofobizacji kamienia, rekonstrukcja  brakujących elementów daszku.

W odbiorze prac konserwatorskich udział wziął Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty i Sołtys sołectwa Bugaj Jan Maluty.