Będzie nowy oddział przedszkolny w Barwałdzie Średnim

27 grudnia 2017 r. dokonano odbioru przebudowy części budynku szkoły w Barwałdzie Średnim w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania mieszkania na cele przedszkolne oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Powstanie tutaj nowy oddział przedszkolny, w którym opiekę znajdzie 25 dzieci.

W odbiorze udział wzięli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak, dyrektor szkoły Barnadeta Kalęba-Żołnierek, inspektor nadzoru inwestorskiego Adam Porębski i Grzegorz Żuk, wykonawca Mieczysław Barzycki.

Wartość robót budowlanych wg zawartej umowy i aneksu do umowy wynosi brutto 200.920,39 zł.