Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury".

Oferty należy składać do dnia 11 stycznia 2017 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

[BIP] Zarządzenie nr 462/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska