Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP

W dniu 17 grudnia 2017 r. Remizie OSP Leńcze  odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Zarząd oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Omówiono harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP i sprawy organizacyjne oraz ustalono plan pracy Zarządu na rok 2018.

Burmistrz Miasta złożył druhom podziękowania za ich ciężką bezinteresowną prace,  niesienie pomocy potrzebującym, podkreślając, że na strażaków ochotników zawsze można liczyć.

Spotkanie było też okazją do wspólnych życzeń świątecznych i przełamania się opłatkiem.