Spotkanie hodowców gołębi pocztowych

W Lanckoronie spotkali się hodowcy gołębi pocztowych z Oddziału Kalwaria Zebrzydowska PZHGP aby uroczyście zakończyć sezon 2017.

Podczas spotkania zarząd sekcji wręczył puchary i dyplomy dla hodowców w poszczególnych kategoriach: kategoria gołębi dorosłych punktowana z "50-tki" open , kategorii gołębi młodych punktowana z "całości" open, kategorie "A", "B" , "C", "M".

Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Stanisław Stanowski, który podsumował sezon przypominając najważniejsze wydarzenia w których uczestniczyli hodowcy gołębi, najlepsi hodowcy otrzymali okolicznościowe puchary, statuetki i dyplomy.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata, w podsumowaniu sezonu uczestniczyło blisko 60 hodowców. Podkreślano dobrą współpracę pomiędzy hodowcami a władzami samorządowymi.