Rekonesans drogowy

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, zwizytował ostatnie inwestycje drogowe  jakie miały miejsce w na terenie gminy.

Między innymi wizytowano stan dróg oraz chodników,  które zostały przebudowane w Zebrzydowicach, Leńczach, Podolanach i Stanisławiu Dolnym. Remonty na drogach były możliwe dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, Urząd Miasta i drogowcy wykorzystali ten czas dokonując remontów.