Dokonano odbioru oświetlenia ulicznego Przytkowice - Ludka

W miejscowości Przytkowice w przysiółku Ludka zostało wykonane  oświetlenie uliczne na odcinku ok. 600 mb wraz z montażem  15 lamp LED.

Wykonawcą robót była  firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Wartość robót budowlanych wg zawartej umowy i aneksu do umowy oraz nadzoru inwestorskiego wynosi brutto ok. 63 tys.  zł.

W odbiorze prac udział wzięli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty,   radni Rady Miejskiej Tadeusz Chrostek, Kazimierz Targosz,  mieszkańcy Przytkowic, inspektor nadzoru inwestorskiego Grzegorz Żuk, wykonawca Stanisław Żurek.