Zmodernizowano skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej i Kolejowej, ruch ma być tutaj płynny i bezkolizyjny

Zakończyły się prace przy najbardziej newralgicznym skrzyżowaniu w Kalwarii Zebrzydowskiej czyli skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Kolejowej. Teraz ruch w tym miejscu ma być płynny i bezkolizyjny. Przy zmodernizowanym skrzyżowaniu powstał dodatkowy środkowy pas dla pojazdów oczekujących na skręt w lewo z ulicy Jagiellońskiej w ulicę Kolejową w sposób niepowodujący blokowania pasa do jazdy na wprost.

W dniu wczorajszym Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty spotkał się z Tomaszem Pałasińskim Dyrektorem  Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Agnieszką WachowskąZastępcą  Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami.

Spotkanie to było okazją do podziękowań, które w imieniu kierowców i mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska przekazał Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, w tym samym dniu dokonano też odbioru prac, które zakończyły się zgodnie z terminem.

Warto dodać, że od początku kadencji Burmistrz Miasta  Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty zabiegał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie o wypracowanie rozwiązań zmierzających do poprawy warunków komunikacji na wspomnianym skrzyżowaniu, teraz te zabiegi znalazły szczęśliwy finał.

Przed przystąpieniem do prac nad modernizacją skrzyżowania podpisano porozumieniu pomiędzy Urzędem Miasta w Kalwarii  Zebrzydowskiej a GDDKiA w Krakowie na mocy, którego tutejszy Urząd przygotował dokumentację projektową na to zadanie, a koszty związane z modernizacją wspomnianego skrzyżowania zostały pokryte ze środków GDDKiA w Krakowie

O przebudowie tego skrzyżowania już od lat toczyła się dyskusja i pojawiły się pomysły o stworzenie dodatkowego pasa i właśnie takie rozwiązanie zostało zrealizowane właśnie zrealizowane – mówi Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska i dodaję – Pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji GDDKiA w Krakowie, za zrealizowanie bardzo ważnego dla nas wszystkich zadania, które poprawi przejezdność  i bezpieczeństwo w tym miejscu.

Prace na tym skrzyżowaniu ruszyły w październiku, zakończyły się zgodnie z planem, jednak  w ostatnich tygodniach kierowcy musieli się liczyć w tym miejscu z  utrudnieniami. Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie  dziękują za wyrozumiałość wszystkim kierowcom, którzy w ostatnich tygodniach w tym miejscu spotkali się z utrudnieniami.