Będą nowe defibrylatory AED w gminie Kalwaria Zebrzydowska dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości, zweryfikował złożone wnioski w ramach ogłoszonego konkursu i podjął decyzję w zakresie przyznania dotacji, wśród  gmin które otrzymały wsparcie znalazła się Gmina Kalwaria Zebrzydowska. W związku z realizacją tego programu Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotacje w wysokości 29.100,00 zł na zakup dwóch defibrylatorów automatycznych AED oraz 3 zestawów ratownictwa przedmedycznego PSP R-1, które trafią do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Zestawy medyczne trafią do: OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Bugaj, OSP Zarzyce Wielkie a defibrylatory do: OSP Bugaj, OSP Leńcze

W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wraz z Skarbnik Gminy Małgorzatą Leśniak podpisali  umowy dotyczącą powierzenia realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym, w imieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro umowy podpisał Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warto dodać, że dzięki realizacji tego projektu każda z dziewięciu jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska będzie posiadała zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, ponadto sześć jednostek będzie dysponowało defibrylatorami zewnętrznymi AED.

Pamiętajmy, że ogólnodostępny defibrylator AED  znajduje się w dyżurce Kalwaryjskiego Komisariatu Policji, to niewielkie urządzenie nie raz ratowało życie potrzebującym pomocy, może z niego skorzystać osoba udzielająca pierwszej pomocy drugiej osobie  w przypadku nagłego zatrzymania pracy serca. Urządzenie działa na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii.

Urządzenie  wykrywa zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór serca). Jego obsługę ułatwiają intuicyjne piktogramy oraz wspomaganie głosowe.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

Otrzymana dotacja na zakup defibrylatorów automatycznych AED dla jednostek OSP wpisuje się politykę Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantyego, który  sukcesywnie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska. końcem  ubiegłego roku został zakupiony alkomat, który cieszy się dużą popularnością wśród kierowców, także znajduje się w dyżurce kalwaryjskiego komisariatu policji.