Dzień Wolontariusza

Międzynarodowe święto, u którego podstaw leży szerzenie idei wolontariatu, zostało ustanowione przez ONZ w 1985 roku i jest obchodzone 5 grudnia. W tym roku w SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym postanowiono uczcić ten dzień w taki sposób, by poza przybliżeniem definicji i założeń wolontariatu, zachęcić też uczniów i uczennice do zasilenia szeregów Szkolnego Koła Wolontariatu.

Dla najmłodszych uczniów zorganizowano i wystawiono przedstawienie kukiełkowe pt. "Brat i siostra", którego najważniejszym przesłaniem było szerzenie dobra i pomocy dla ludzi oraz zwierząt znajdujących się w potrzebie. Z kolei dla uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum przeprowadzono konferencję, podczas której członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczestnicy projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" przybliżyli pozostałym uczniom wiele faktów na temat wolontariatu. Część prezentacyjna skupiała się wokół definicji oraz współpracy z instytucjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne i ubogie. Panel dyskusyjny poświęcony był natomiast praktycznemu wymiarowi pracy wolontariuszy, a zwłaszcza takim kwestiom, jak rodzaje zajęć, zakres obowiązków czy częstotliwość spotkań. Całość wzbogacona została krótkim filmem oraz zdjęciami m.in. ze spotkań z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

Warto również wspomnieć, że po raz pierwszy zaprezentowane zostały koszulki z logo Szkolnego Koła Wolontariatu, ufundowane przez partnerów współpracujących ze szkołą w ramach projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia".