Spotkanie Rady Lokalnych Przedsiębiorców

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty zaprosił przedstawicieli Rady Lokalnych Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu w czasie którego omówiono ważne tematy dla dobrego funkcjonowania  lokalnego biznesu.

Spotkanie zostało podzielono na trzy bloki, w każdym z nich przedsiębiorcy otrzymali szereg istotnych informacji.

W pierwszej części miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego, kolejnym punktem było omówienie tematu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii, przedstawienie projektu SPIN, a na zakończenie spotkanie z Janem Pamułą – prezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie to było okazją do wymiany wiedzy i uzyskania dodatkowych informacji, poruszona tematyka na tyle zainteresowała przedsiębiorców iż z początkiem roku odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkanie przedstawicielami MARR, którzy przedstawią programy wsparcia dla przedsiębiorców, podobne spotkanie odbędzie się w ramach projektu SPIN.