46 zwycięskich zadań w BO Małopolska, jest projekt z Zebrzydowic

W zakończonym głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego wśród 46 zwycięskich projektów znalazł się projekt zgłoszony przez radnego Marcina Ożóga. Obejmuje projekt przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 - Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 wraz z infrastrukturą (chodnik, przepusty) odc. 070 km + 1 + 850 do 2+ 400, odc. 070 km 2+400 do 2+ 700. Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego. Wniosek z Zebrzydowic otrzymał 1 634 głosów i będzie realizowany w 2018 roku. Inicjatorzy tego projektu dziękują za wsparcie i oddawanie głosów.

Podziękowania należą się sołtysowi Zebrzydowic Ireneusz Kowalczyk za zaangażowanie, podobnie jaki i radnym Rady Miejskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej. Podziękowania za kampanie promocyjną dla firm Ryłko, Kobax, Pilpol, Opax, Optimar, Conhpol, ARDIK oraz Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach, ZSiPO im. Mikołaja Kopernika, ZS im. KEN i Konwentowi Ojców Bonifratrów. Przekazujemy też serdeczne podziękowania dla mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska, którzy oddali głos.

 

2. edycja zakończyła się pełnym sukcesem frekwencyjnym – oddano ponad 176,6 tys. głosów, czyli o 120% więcej niż przed rokiem. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w 2018 i 2019 roku.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego jest coraz bardziej rozpoznawalny. W tym roku mieszkańcy nie tylko chętniej zgłaszali swoje inicjatywy, ale też liczniej głosowali.  Swoje głosy oddało aż 176 683 osób. To o blisko 97 tys. więcej niż rok temu.

Ogromne zainteresowanie drugą edycją budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego udowadnia, że dysponowanie środkami publicznymi w ten sposób ma sens. Nic tak nie angażuje i nie inspiruje mieszkańców, jak praca dla dobra lokalnej społeczności. Nie mam wątpliwości, że taki efekt przyniesie realizacja 46 zwycięskich projektów, które Małopolanie sami wybrali w tegorocznym głosowaniu. W ten sposób zdecydowali o rozdzieleniu aż 8 mln zł – wylicza Grzegorz Lipiec, który w zarządzie województwa małopolskiego odpowiada m.in. za realizację budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy zdecydowali

Jak wyglądają wyniki tegorocznej edycji BO Małopolska? Wśród zwycięskich projektów są inicjatywy sportowe, kulturalne, prospołeczne czy edukacyjne. Szczegóły znajdują się poniżej i na stronie BO Małopolska.

W Krakowie zdecydowanym zwycięzcą zostało zadanie „Robimy tlen - drzewa dla Krakowa”, w ramach którego uda się kupić ok. 3000 sadzonek (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby). Zostaną one zasadzone na terenach należących do Województwa Małopolskiego, a także przekazane mieszkańcom Krakowa. To nie wszystko – w ramach akcji zaplanowano też cykl ekologicznych lekcji dla przedszkolaków, wychowanków domów dziecka i innych instytucji w Krakowie. Na projekt zagłosowało w sumie aż 5 210 osób.

Z kolei w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym najwięcej głosów (3 226) zdobyła inicjatywa Klubu Sportowego Wiarusy Igołomia. Dzięki głosom mieszkańców już niedługo młodzi piłkarze będą tu szkoleni według systemu Coerver Coaching. Wsparcie z BO Małopolska pozwoli nie tylko odpowiednio przygotować kadrę trenerską, ale też kupić niezbędny sprzęt sportowy.

Z kolei na Sąddeczyźnie blisko 4,5 tys. osób zagłosowało na projekt

„Łącko folklorem kwitnące”, który pozwoli na jeszcze lepszą promocję lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Wśród planów są m.in. ciekawe warsztaty taneczne, muzyczne, lekcje śpiewu, gwary czy ludowego rękodzieła (m.in. garncarstwo, bibułkarstwo, malarstwo na szkle, wikliniarstwo). Środki z budżetu województwa pozwolą też na odtworzenie strojów mieszkańców Łącka z przełomu XIX i XX wieku.

W subregionie tarnowskim na pierwszym miejscu znalazło się z kolei zadanie: „Z gwiazdami... nie tylko zaczytani”. Projekt ten zakłada organizację cyklicznych spotkań, które mają zachęcić mieszkańców do częstszego sięgania po książki. W planach są nie tylko spotkania autorskie, ale też koncerty czy kameralne spektakle. Na to zadanie zagłosowało w sumie 5 789.

Z kolei mieszkańcy Podhala najchętniej głosowali na projekt, dzięki któremu w Zakopanem powstanie nowe miejsce z myślą o seniorach. W planach jest urządzenie nowoczesnej siłowni „pod chmurką”, a także specjalnej sali, w której starsi będą mogli nie tylko ćwiczyć rekreacyjnie, ale przede wszystkim pracować nad odzyskaniem sprawności po przebytych chorobach czy wypadkach. Na „innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się” zagłosowało w sumie 2 313 mieszkańców.

W Małopolsce Zachodniej zdecydowanie (4 242 głosów) wygrał cykl specjalistycznych zajęć dla niepełnosprawnych dzieci. Dzięki nim mali uczestnicy będą mieli szansę nie tylko popracować nad zręcznością, percepcją wzrokową, koncentracją, ale też nauczyć się sprawniejszego wykonywania prostych codziennych czynności. Część z warsztatów ma mieć charakter muzyczno-relaksacyjny, co pomoże nie tylko poradzić sobie dzieciom z emocjami, ale też nauczyć je lepszej współpracy z rówieśnikami.