Prace w Barwałdzie Średnim, Zarzycach Małych, Kalwarii Zebrzydowskiej i Przytkowicach

Trwają prace związane z przebudową przedszkola w Barwałdzie Średnim, budową świetlicy w Zarzycach Małych, przebudową przyziemia Kalwarianki oraz budową oświetlenia w Przyktowicach. W dniu 14 listopada Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty zwizytował miejsca robót.

 

Zarzyce Małe

W Zarzycach Małych powstaje zupełnie nowa świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 57 m2. Jest to bardzo oczekiwana przez lokalną społeczność inwestycja.

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 368 428 zł. Termin realizacji - do 30 czerwca 2018 r.

 


Barwałd Średni

Trwają prace związane z przebudową części budynku szkoły w Barwałdzie Średnim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele przedszkolne. Przedszkole w Barwałdzie Średnim powiększy się o jeden oddział przedszkolny, a opiekę znajdzie tutaj 25 najmłodszych. Już teraz jest tutaj 47 przedszkolaków.

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 183 385 zł.

 

 

Kalwaria Zebrzydowska

W pawilonie sportowo-turystycznym „Kalwarianka” w Kalwarii Zebrzydowskiej trwa przebudowa przyziemia. Po przeprowadzonych remontach pomieszczenia te zyskają zupełnie nowy wygląd, spełniając wysokie standardy.

Wykonawcą robót jest Firma Handlowa „AGAT” Józef Górka z Suchej Beskidzkiej. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 697.981,35 zł. Termin realizacji - do 31 stycznia 2018 r.

 

 

Przytkowice

Natomiast w Przytkowicach kontynuowana jest budowa oświetlenia ulicznego Przytkowice–Lutka na długości 608 mb wraz z montażem 14 lamp LED.

Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 52.758,88 zł. Termin realizacji inwestycji - do 27.12.2017 r.