Zakończenie projektu "Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia"

Podczas otwarcia wystawy „Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia”, 10 listopada br., został podsumowany projekt o tej samej nazwie, realizowany jesienią w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Piątkowe wydarzenie zgromadziło dużą grupę publiczności.

W czasie otwarcia wystawy zostały przypomniane wszystkie etapy wspomnianego przedsięwzięcia, a były to:

  • konkurs plastyczny „Pocztówka z Kalwarii” na który spłynęło ponad 100 prac konkursowych
  • warsztaty plastyczne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii pt. „Kalwaria – artystyczna inspiracja. Malarstwo Weissów” poprowadzone przez Grzegorza Piotrowskiego
  • warsztaty „Miasto rzemieślników – stolarstwo i obuwnictwo w Kalwarii Zebrzydowskiej” - dwudniowe zajęcia teoretyczne i praktyczne dla gimnazjalistów z Przytkowic, prowadzone w Cechu Rzemiosł Różnych, w warsztatach stolarskich Zespołu Szkół im. KEN i na wystawie przygotowanej przez Stowarzyszenie Niezależni Kalwaria
  • warsztaty „Kalwaria i jej mieszkańcy – życie codzienne na starej fotografii” dla gimnazjalistów z Brodów i kalwaryjskich seniorów poprowadzone w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Miejska Gra Terenowa „Misja: Zebrzydowski” dla uczniów szkoły podstawowej z Kalwarii oraz dla gimnazjalistów z Brodów

Zaprezentowany został także dziesięciominutowy film „Tu i teraz – tworzymy historię” dokumentujący wszystkie działania projektowe. Film został przygotowany przez Jarosława Leskiego.

Ważnym punktem wieczoru było rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego. Prócz nagród rzeczowych, które powędrowały do 36 uczniów z Gminy Kalwaria Zebrzydowska, była też niecodzienna niespodzianka dla 7 finalistów konkursu – ich prace zostały wydane w formie pocztówek. Specjalną edycje pocztówek kalwaryjskich można było otrzymać podczas wernisażu, ale będą także dostępne w Centrum Kultury i w Urzędzie Miasta w Kalwarii. Wszystkie nadesłane na konkurs prace są pokazane na wystawie, którą można odwiedzać do 8 grudnia br.

Na koniec zostały rozdane podziękowania dla partnerów projektu: Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii, Zespołu Szkół im. KEN, Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii oraz Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria.

Koordynatorem projektu „Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia” była Ewelina Baklarz, konsultantem merytorycznym Sonia Knapczyk. Projekt był realizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii i został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra.

ckstkalwaria.com