Potrójny jubileusz w Kalwarii Zebrzydowskiej

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej miała miejsce ważna uroczystość. Starosta wadowicki Bartosz Kaliński odsłonił ufundowaną przez prof. Andrzeja Nowakowskiego tablicę z okazji 150-lecia „Sokoła” w Polsce oraz 130-lecia „Sokoła” w powiecie wadowickim.

Dalsza część obchodów, uroczysta akademia odbyła się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ważnym punktem był wykład prof. Andrzeja Nowakowskiego pt. Rola „Sokoła” w życiu Polski i Kalwarii Zebrzydowskiej. Głos zabrał również starosta Bartosz Kaliński.

Tablica powstała dla upamiętnienia wszystkich członków „Sokoła” z naszego regionu. Na przykładzie działalności tego towarzystwa widać wyraźnie, iż u zarania polskiego sportu, poza upowszechnianiem wysiłku fizycznego, stał aspekt patriotyczny, niepodległościowy i wychowawczy – mówił starosta.

Po akademii uczniowie klas wojskowych ZSiPO zaprezentowali pokaz musztry. Odbyła się również prezentacja książki Andrzeja Nowakowskiego o sporcie i „Sokole” w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach.

Oprócz starosty, w uroczystym odsłonięciu wzięli udział: wicestarosta Andrzej Górecki, przewodniczący Rady Powiatu Jan Gębala, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, proboszcz parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej ks. Wiesław Cygan, dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz oraz prof. Andrzej Nowakowski.

Jubileusz Sokoła połączony był z kolejną odsłoną tegorocznych obchodów 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej.