160 radosnych przedszkolaków w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończono jedną z największych inwestycji ostatnich lat jaka miała tu miejsce.  Dokonano przebudowy przedszkola i części szkoły. Publiczne Przedszkole zyskało pięć nowych sal, a opieką zostało objętych łącznie 160 przedszkolaków. Wartość inwestycji wyniosła 642 tys. zł, na ten cel pozyskano też dofinansowanie w wysokości 372 tys. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Podjęte prace doceniła też Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, która przesłała list gratulacyjny.

W ostatnich latach priorytetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska  jest systematyczna rozbudowa sieci przedszkoli i stwarzanie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Wystarczy tylko przypomnieć, że w przeciągu ostatniego roku uruchomiono oddziały wychowania przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Barwałdzie Górnym, Przytkowicach i Zebrzydowicach.

Teraz po niezbędnych inwestycjach w Publicznym Przedszkolu w Kalwarii Zebrzydowskiej funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, pięć sal szkolnych dostosowano na potrzeby przedszkolne.

Tak duże remonty były możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska dotacji z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”.  Dofinansowanie wyniosło 1.097.068,22 zł  - 85%. Koszt całego zadania wyniósł  1.290.668,50 zł. W Kalwarii Zebrzydowskiej  do  Publicznego Przedszkola trafiło dofinansowanie w wysokości 372 tys. zł.

Inwestycja w Publiczne Przedszkole w Kalwarii Zebrzydowskiej polegała na: przebudowie części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonano klatkę schodową wraz z nadbudową części budynku, dostosowano obiekt do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych, dostosowano 5 sal szkolnych na sale przedszkolne, dostosowano pomieszczenie w części szatni na pokój wyciszeń, powiększono szatnię, wybrukowano też plac przed szkołą, wykonano dojścia do placu zabaw i piaskownicy. Całkowita wartość wyniosła 642.444,77 zł.

Cieszymy się z tych gigantycznych prac jakie zostały  dokonane w Publicznym Przedszkolu w Kalwarii Zebrzydowskiej, zmiany sprawią, że dzieci będą miały jeszcze lepsze warunki do rozwoju, a inwestycja w najmłodszych, rozbudowa przedszkoli jest jednym z naszych priorytetów, dążymy do tego aby przy każdej szkole funkcjonowały oddziały przedszkolne, a że jest to dobry kierunek niech świadczą uśmiechnięte i radosne twarze przedszkolaków – mówił Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska

W uroczystym otwarciu i poświęceniu nowych oddziałów wziął udział proboszcz parafii pw. św Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej ks.Wiesław Cygan, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusz Wilk, radni  Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - Ewa Pacut, Tadeusz Stela, Marcin Zadora.

Przedszkole stwarza doskonałe warunki do edukacji, wychowania najmłodszych. Przygotowane zostało wg wysokich standardów, a dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra – mówiła Dyrektor Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ciepłych słów o Przedszkolu nie szczędziła też Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty, która nie ukrywała swojego wzruszenia i radości.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania prac związanych z przebudową szkoły. Szczególne podziękowania składam na ręce Pana Burmistrza Augustyna Ormantego. Dzięki wspólnym wysiłkom dzieci z Kalwarii Zebrzydowskiej mają zagwarantowane odpowiednie warunki do nauki i zabawy pisze w liście gratulacyjnym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, dodając Wszystkim Przedszkolakom życzę, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był czasem i radości i przygody. Mam nadzieję, że w nowym miejscu będzie rozwijać swoje zainteresowania i z ciekawością poznawać otaczającą  was rzeczywistość. Opiekunom i wychowawcom składam życzenia wielu sukcesów wychowawczych, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.

Jak podkreślała Dyrektor Szkoły Maria Mlak najlepszą ocenę dla nowego przedszkola wystawili najmłodsi poprzez wielką radość podczas występów artystycznych. Zaangażowani w uroczystość byli również uczniowie szkoły podstawowej – występ zespołu „Skaczące fasolki” i chóru szkolnego. Dzień związany z otwarciem nowej części Przedszkola zostanie na długo zapamiętany przez dzieci i opiekunów.