Druhowie coraz lepiej wyposażeni

Strażacy ochotnicy z OSP w Stanisławiu Dolnym i OSP w Zarzycach Wielkich w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2017” otrzymali sprzęt strażacki. Druhowie otrzymali między innymi defibrylator, odzież ochronną do działań bojowych, deskę ortopedyczną, druhom sfinansowano także kurs na prawo jazdy kategorii C.

Przypomnijmy, Zarząd Województwa Małopolskiego w marcu 2017 roku ogłosił konkurs „Bezpieczna Małopolska 2017”, celem konkursu było, udzielenie gminom pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w tym konkursie udział wzięły dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i otrzymały dotacje. Są to OSP w Stanisławiu Dolnym i OSP w Zarzycach Wielkich.

Dzięki udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków  z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zostały zakupione: Miernik jednogazowy /gaz, tlenek - węgla/ - szt. 2. Defibrylator - szt. 1., Odzież ochronna do działań bojowych / w tym: ubranie specjalne,

hełm, rękawice, buty i kominiarka/ - szt. 2., Zestaw PSP R-1 z kpl. szyn Kramera oraz deska ortopedyczna wg standardu 2013 - szt. 1,  sfinansowano też kurs na prawo jazdy kategorii C.

Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł  23.328. zł. Kwota przyznanej dotacji z Województwa Małopolskiego wyniosła 11.144.00 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.184.00 zł.  pochodziły z  budżetu Gminy.

Zakupione przedmioty pozytywnie wpłyną na podwyższenie gotowości do działań oraz poprawią stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP biorących udział w konkursie z terenu Gminy – podkreślił Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty

Protokolarne przekazanie zakupionych przedmiotów, nastąpiło w dniu 31 października 2017 roku, wzięli w niej udział Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Prezes OSP w Stanisławiu Dolny Andrzej Faber, radny Rady Miejskiej i jednocześnie Naczelnik OSP w Stanisławiu Dolnym Mirosław Faber, sołtys Stanisławia Dolnego Grażyna Opyrchał oraz druh z OSP w Zarzycach Wielkich Marcin Kumor.