Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym

4 listopada 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inaugurację rozpoczęła Uroczysta Msza Święta w Kaplicy Seminaryjnej, następnie w Auli Seminaryjnej odbyła się Uroczysta Akademia, gości powiał o. dr Roland Pancerz OFM, rektor WSD, przedstawiono sprawozdanie za rok akademicki 2016/17.

Odbyła się immatrykulacja studentów I roku, o. dr hab. Romuald Kośla OFM wręczył nagrody za wyniki w nauczaniu w roku akademickim 2016/17.

W uroczystościach wziął też udział Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty,  Maria Mlak Dyrektor w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Barbara Pająk Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Małgorzata Pasternak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Piotr Janusiewicz Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej.

O. dr Roland Pancerz OFM, rektor WSD podkreślił dobrą współprace z Urzędem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, podobne ciepłe słowa skierował do dyrektorów szkół z Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

FOTO: WSD Kalwaria Zebrzydowska