Wtorki z JPK - szkolenia dla przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach informuje, że od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów oraz pracowników lokalnych urzędów skarbowych w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

 

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy prowadzili w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. Jest to przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób.

Warto wiedzieć, że od okresów rozliczeniowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 roku, wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Ponadto deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K za okresy przypadające po 1 stycznia 2018 roku, muszą być składane w formie elektronicznej

 

Więcej informacji na temat JPK podatnicy mogą znaleźć: www.jpk.mf.gov.pl oraz w Krajowej Informacji Skarbowej - tel. 801 055 055, 22 330 03 30.

 

Jednolity Plik Kontrolny

WTORKI Z JPK

Urząd Skarbowy w WADOWICACH

 

Bezpłatne szkolenia na temat JPK w US w Wadowicach będą się odbywać w sali 204 (II piętro) w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) o godz. 9.30. Tematyka:

- podstawowe informacje dotyczące JPK

- zakres obowiązków sprawozdawczych

- aspekty techniczne wysyłania JPK (darmowa aplikacja Ministerstwa Finansów)

- najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia JPK

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego w mikroprzedsiębiorstwach udzielane są:

- telefon: 33 872 39 81, pokój 27, parter: Informacja ogólna + informacje podstawowe JPK

- telefon: 33 872 39 36, pokój 116, I piętro: JPK w mikroprzedsiębiorstwach

- telefon: 33 872 39 45, pokój 125, I piętro: JPK w mikroprzedsiębiorstwach

- telefon: 33 872 39 31, pokój 108, I piętro: JPK w transakcjach międzynarodowych

 

Na Sali Obsługi Urzędu do pobrania broszury i ulotki informacyjne