Wyniki badania jakości powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przypominamy, że dnia 11 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska działała mobilna stacja pomiarów jakości powietrza WIOŚ w Krakowie zlokalizowana była na rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pomiary są prowadzone były metodami referencyjnymi w seriach 2 razy po 2 tygodnie na kwartał, rozłożone równomiernie w ciągu roku (łącznie 16 tygodni).

Pomiary dotyczą pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku siarki. Pierwsze wyniki za styczeń i luty 2016 dotyczące pomiarów zostały udostępnione na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Udostępniamy link do strony: http://www.krakow.pios.gov.pl/biuletyn.php

Informację można też uzyskać tutaj - wpisując rodzaj widoku - Kalwaria Zebrzydowska i wybrany okres badań - http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/manualne