20-lecie Parafialnego Klubu Sportowego św. Józef

W sobotę 21 października w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się uroczysty Jubileusz 20-lecia istnienia Parafialnego Klubu Sportowego św. Józef w trakcie, którego został poświęcony i przekazany sztandar.

Oficjalne przekazanie sztandaru poprzedzone zostało uroczystą mszą świętą celebrowaną przez Biskupa Damiana Muskusa w kościele pw.  Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. W  trakcie nabożeństwa ks. biskup  poświęcił sztandar PKS św. Józef, który następnie został oficjalnie przekazany reprezentacji młodzieży.

Sztandar ten będzie od tej pory dumnie reprezentowany na wszystkich ważnych uroczystościach naszej gminny. W trakcie mszy świętej ks. Biskup zwracając się do wiernych, nie szczędził słów pochwały i uznania dla naszych rodzimych sportowców, przytaczając przykład błogosławionego Jana Pawła II, podkreślając iż przez sport młodzi kształtują swoje charaktery i hart ducha.

Dalsza część uroczystości odbyła się w „Starym Kinie”, było to wielkie święto zarówno dla zawodników, działaczy,  którzy przez te wszystkie lata wspierali swój klub. Spotkanie było doskonałą  okazją do wspomnień, obecni byli założyciele klubu min. Ks. Zbigniew Kaleciak, Marek Cimer, trenerzy, członkowie klubu i sympatycy.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, współfinansował powstanie sztandaru, przekazał też list gratulacyjny.