Brody świecą przykładem

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” to nie tylko rywalizacja uczniów, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych.

Szkoła Podstawowa w Brodach jest kolejną placówką oświatową w powiecie wadowickim uczestniczącą w konkursie organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski
Celem akcji jest promowanie wśród uczniów korzystania z elementów odblaskowych.

W ramach konkursu szkoła w Brodach realizowała różnorodne zadania promujące bezpieczeństwo na drodze. Najmłodsi uczniowie spotkali się z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach asp. Karoliną Hermą. Funkcjonariusz omówił podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, zwracając szczególną uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych.

Uczniowie uczestniczyli również w ogólnoszkolnym konkursie plastycznym „Z odblaskiem bezpieczny powrót do domu ze szkoły”. Najstarsi - czwarto, piąto i szóstoklasiści rozwiązywali test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a w klasach powstały gazetki promujące noszenie odblasków. Najważniejszym elementem akcji było przekazanie uczniom elementów odblaskowych.

Organizatorzy ogólnopolskiej akcji podkreślają, że angażowanie się szkoły w konkursie to informacja dla rodziców, opiekunów, oraz społeczności, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków.

 

www.szkolabrody.pl