Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim

Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim przysiółek Moskałówka. Inwestycja obejmuje budowę ok. 1,4 km sieci oraz montaż hydroforni podziemnej.

Inwestorem zadania jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymał dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Łączny koszt inwestycji to ponad 340 tys. zł, przy czym ponad połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji.

Firma wykonawcza EKOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej jeszcze w bieżącym roku planuje zakończyć wszystkie roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją co oznacza, że już w I kwartale 2018 roku będzie możliwe oddanie nowej sieci do użytkowania.

W dniu 18 października br. odbyło się robocze spotkanie w terenie, na którym omówiono zakres realizowanej inwestycji oraz postępy prac w którym udział wzięli Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, Bożena Mróz-Tumidajska - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., radny Rady Miejskiej Wiesław Łuczak, sołtys Paweł Odrobina, wykonawca, inspektor nadzoru.