Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

W środę 18 października 2017 roku w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Rady Miasta Krakowa odbyły się uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone z wręczeniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W części artystycznej wystąpił chór Canticum Canticorum VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pod dyrekcją Pani Małgorzaty Mazur, który wykonał utwory: „O gloriosa Domina” Mikołaja Zielińskiego, „Moja Piosenka” Józefa Świdra, „Wesele sieradzkie” Karola Prosnaka i „Nyon Nyon” Jake Runestada.

W dalszej części odbyło się uroczyste wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej przez Panią Barbarę Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, a następnie Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pani Kurator asystowały również uczennice z VIII LO w Krakowie. Były to szczególne chwile dla wyróżnionych, jak i dla zebranych gości. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Kurator złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

W województwie małopolskim w bieżącym roku:

  • 150 nauczycieli odznaczono Medalami Komisji Edukacji Narodowej;
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali również: Prezes Stowarzyszenia „Wielkie Serce” w Krakowie, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie, instruktorzy członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Oddział „Beskid” Nowy Sącz, wicestarosta suski, pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie, członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego;
  • wręczono 24 nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz
  • 68 nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska:

Nagrda Ministra Edukacji Narodowej

  • Krystyna Małnowicz- Makowska – była dyrektor ZS nr 2 w Brodach im. Janusza Korczaka
  • Bożena Kołodziej – była dyrektor ZS nr 1 Kalwarii Zebrzydowskiej im. Mikołaja Zebrzydowskiego
  • Małgorzata Kościelniak – nauczyciel  w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym

Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty

  • Jadwiga Janocik – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich