Audyty instalacji OZE

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii OZE, dokumentacja techniczna opracowywana będzie przez firmę „VOLTIKA” z Krakowa.

Od 23 października 2017 roku przedstawiciele tej firmy rozpoczynają prace związane z wykonywaniem indywidualnych audytów mikro instalacji na posesjach mieszkańców, którzy złożyli ankiety do udziału w projekcie. Pracownicy firmy oraz Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej będą kontaktować się z autorami ankiet, celem ustalenia terminów wizji.